Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bắc Giang: Trên 9.746 lao động được tạo việc làm mới

13/07/2009

Bắc Giang: Trên 9.746 lao động được tạo việc làm mới Theo tin từ Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, 6 tháng đầu năm 2009, với sự nỗ lực của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và toàn xã hội, Bắc Giang đã giải quyết việc làm cho trên 9.746 lao động, đạt 41% kế hoạch năm, trong đó có 1.118 người đi xuất khẩu lao động.

Các huyện có số người được giải quyết việc làm cao là Yên Dũng 1.750 người, Việt Yên 1.647 người, Tân Yên 1.478 người và Lạng Giang 1.143 người. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu, toàn tỉnh cũng có 977 lao động mất việc làm chưa tìm được việc làm mới, trong đó có 655 người thuộc các doanh nghiệp của tỉnh và 1.233 lao động xuất khẩu phải về nước trước thời hạn. Nhằm thực hiện mục tiêu đề ra trong năm là tạo việc làm mới cho 23.500 lao động, ngay từ đầu năm Sở đã phối hợp với các ban, ngành liên quan triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp như: Cho vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đến các huyện, thành phố; tiếp tục triển khai Đề án xuất khẩu lao động; hỗ trợ các doanh nghiệp khó khăn và lao động mất việc làm do suy giảm kinh tế theo Nghị quyết 30 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 06 của liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính; hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng phương án, sắp xếp lao động và các huyện, thành phố rà soát, thống kê, phân loại số lao động xuất khẩu phải về nước trước thời hạn từ ngày 01/01/2009 để tổ chức công tác hỗ trợ. Cùng với đó, Sở đã xây dựng và trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định về thu, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên. Đến nay, Ban điều hành quỹ đã quyết định cấp hỗ trợ theo đề nghị của UBND các huyện, thành phố cho 5.491 đối tượng (trong đó 2.333 người được hỗ trợ mua BHYT, 2.848 học sinh được hỗ trợ học phí, 22 người được hỗ trợ gạo ăn) với tổng kinh phí trên 1,12 tỷ đồng. Cũng trong 6 tháng đầu năm, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã kiểm tra các điều kiện, hướng dẫn và cho phép 24 doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động về tuyển dụng lao động trên địa bàn; tiếp nhận 36 hồ sơ đăng ký hợp đồng cá nhân đi làm việc ở nước ngoài; hướng dẫn làm thủ tục xin cấp phép cho 32 lao động là người nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp và người lao động thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động, chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức tập huấn về pháp luật lao động, nâng cao năng lực cho người sử dụng lao động, cán bộ làm công tác an toàn lao động của 120 doanh nghiệp. Đối với công tác quản lý Nhà nước về dạy nghề, Sở đã tiến hành đánh giá năng lực của các cơ sở dạy nghề, lấy đó làm căn cứ để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2009; trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí phân bổ cho 35 cơ sở dạy nghề với 2,6 tỷ đồng để đào tạo cho 3.059 lao động; thẩm tra, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho 06 cơ sở; thường xuyên kiểm tra công tác đào tạo nghề và tổ chức thi tốt nghiệp của các lớp dạy nghề ngắn hạn. Hiện nay, toàn tỉnh Bắc Giang có 76 đơn vị đào tạo nghề và có chức năng dạy nghề và 6 tháng đầu năm đã tuyển sinh mới trên 200 học sinh nghề dài hạn, 5.685 học nghề ngắn hạn./. Hồng Phượng
Xem