Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Can thiệp để 130 lao động được nhận làm việc trở lại

10/11/2004

Thực hiện quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, từ năm 2000 đến nay, LĐLĐ quận 10 - TPHCM đã nhận được nhiều đơn khiếu nại, tố cáo của người lao động, trong đó có 35 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn.

Theo ông Nguyễn Tấn Tài, Chủ tịch LĐLĐ quận 10, các đơn thư đều liên quan đến quyền lợi, chính sách đối với người lao động. LĐLĐ quận đã phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết để 130 người lao động được nhận làm việc trở lại và 54 trường hợp được giải quyết các quyền lợi khác, trong đó có 22 người được hưởng trợ cấp với số tiền hơn 62 triệu đồng. N. Dương
Xem