Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Định hướng công tác xây dựng và tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động

27/10/2011

Ngày 25/10/2011, tại Hà Nội, Hội nghị giao ban báo chí định hướng công tác xây dựng và tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và Luật Công đoàn đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Hoàng Ngọc Thanh, Mai Đức Chính đã chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính đã giới thiệu sâu những nội dung của dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) để trình Quốc hội khóa XIII cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, trong đó nhấn mạnh, sự cần thiết ban hành Luật Công đoàn (sửa đổi) nhằm khắc phục hạn chế, bất cập của Luật Công đoàn năm 1990, đáp ứng hoạt động của tổ chức công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Luật Công đoàn (sửa đổi) gồm 6 chương 33 điều, quy định quyền và trách nhiệm của công đoàn; trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đối với công đoàn; những bảo đảm cho hoạt động công đoàn; việc giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp Luật Công đoàn... Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) hiện còn 9 vấn đề đang có ý kiến khác nhau, trong đó Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xem xét, thống nhất 7 vấn đề, thể hiện rõ quan điểm của Công đoàn Việt Nam đối với việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động...

Về vấn đề đại diện cho tập thể lao động ở những nơi chưa có tổ chức công đoàn, Ban soạn thảo Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) khẳng định: công đoàn cấp trên trực tiếp có quyền và trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Ban soạn thảo cũng nhất trí với việc bổ sung khoản 1, Điều 17 quy định trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc vận động, thành lập tổ chức công đoàn tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập được cho phù hợp với Kết luận số 09-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đề án nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về quan hệ lao động, cơ chế phối hợp giữa Nhà nước, chủ doanh nghiệp, công đoàn để giải quyết các vấn đề về tranh chấp lao động, bảo hiểm xã hội và tiền lương tối thiểu”.

Về vấn đề người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc đang làm việc tại các doanh nghiệp của Việt Nam có thời hạn hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên, có giấy phép lao động, tự nguyện và thừa nhận Điều lệ Công đoàn Việt Nam, có quyền gia nhập Công đoàn Việt Nam, đa số ý kiến các đại biểu cho rằng, chưa nên đưa điều khoản người lao động nước ngoài tham gia tổ chức công đoàn vào Luật Công đoàn, mà cần phải cân nhắc, bổ sung cho các quy định khác liên quan đến pháp luật lao động. Theo lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, vấn đề này sẽ được thảo luận và trình Quốc hội xem xét.

Ngoài những nội dung trên, Hội nghị cũng đã đóng góp ý kiến vào một số vấn đề khác của Bộ Luật Lao động (sửa đổi) xoay quanh thỏa ước ngành; thời gian nghỉ Tết âm lịch; thời gian làm thêm; thời gian nghỉ thai sản; tuổi nghỉ hưu; giải quyết tranh chấp lao động, tiền lương... Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhất trí với một số điểm mới trong Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi như: tăng thời gian nghỉ Tết Nguyễn đán thêm 1 ngày vì tổng số ngày nghỉ lễ, tết của Việt Nam vẫn thấp hơn các nước trong khu vực và thế giới; quy định về thời gian nghỉ thai sản là 6 tháng và linh hoạt với một số trường hợp người mẹ bị mất sữa (có chứng nhận của bác sỹ, hoặc có nguyện vọng nghỉ thêm...).

Tổng Liên đoàn cũng yêu cầu các cơ quan báo chí thuộc hệ thống Công đoàn cần tuyên truyền đậm nét việc hoàn thiện 2 dự thảo luật, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí ngoài hệ thống công đoàn thường xuyên phối hợp, bám sát thông tin, định hướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tăng cường tuyên truyền về nội dung dự thảo Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn (sửa đổi).
Theo Tạp chí Cộng Sản
Xem