Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Công đoàn các KCN – KCX Hà Nội: Mấu chốt là xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà

04/08/2011

Đặc thù của các KCN-CX Hà Nội chủ yếu là các DN có vốn đầu tư nước ngoài. Từ thực tế đó, CĐ các KCN-CX Hà Nội xác định mấu chốt hiện nay là xây dựng cho được mối quan hệ LĐ hài hoà, ổn định và tiến bộ trong DN, nhằm hạn chế thấp nhất tranh chấp LĐ và ngừng việc tập thể xảy ra.


Nhà ở: Mối lo của công nhân lao động
Theo ông Đinh Quốc Toản -Chủ tịch CĐ các KCN-CX Hà Nội - do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, giá cả hàng hóa tăng cao đã ảnh hưởng đến kết quả SXKD của DN và việc làm, thu nhập của CNLĐ. Vì vậy, trong nửa nhiệm kỳ (2008-2011) thực hiện NQ X CĐVN, tại các KCN-CX Hà Nội đã xảy ra trên 90 vụ ngừng việc tập thể (riêng 6 tháng đầu năm 2011 có 35 vụ). Nguyên nhân các vụ ngừng việc tập thể liên quan đến tiền lương, thưởng tết, hỗ trợ trượt giá và thực hiện Bộ luật LĐ của DN.
Đặc biệt, đối với CNLĐ đang làm việc trong các KCN-CX Hà Nội, thì nhà ở luôn là mối lo của họ. Mặc dù TP.Hà Nội đã có chính sách về nhà ở cho người có thu nhập thấp và thí điểm xây dựng 2 khu nhà ở cho CN KCN Bắc Thăng Long, Phú Nghĩa, song thực tế chỉ đáp ứng nhu cầu được thuê và mua nhà ở của số ít LĐ. Đa số CNLĐ vẫn phải thuê nhà ở trong dân với diện tích chật hẹp, môi trường vệ sinh và an ninh trật tự không đảm bảo. Từ cuối năm 2010 mới có 382 LĐ có thu nhập thấp được thuê nhà mua các căn hộ tại khu đô thị Việt Hưng (Long Biên) và Ngô Thì Nhậm (Hà Đông), trong khi nhu cầu thuê hoặc mua nhà còn rất lớn. Về góc độ NLĐ, vấn đề đáng lưu tâm là vẫn còn một bộ phận CNLĐ ý thức tổ chức kỷ luật chưa tốt; trình độ văn hóa, tay nghề thấp; nhận thức pháp luật chưa đầy đủ...
Chủ động đàm phán ký thỏa ước lao động tập thể
Hiện CĐ các KCN-CX Hà Nội đang quản lý trực tiếp 136 CĐCS với 48.373 đoàn viên, trong đó nữ trên 33.000 đoàn viên. Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 22 của Ban Bí thư T.Ư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ LĐ hài hoà, ổn định và tiến bộ trong DN, CĐ các KCN-CX Hà Nội rất quan tâm tới công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người sử dụng LĐ và NLĐ, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tranh chấp LĐ và ngừng việc tập thể xảy ra. Theo chỉ đạo của CĐ các KCN-CX Hà Nội, các CĐCS chủ động đàm phán thương lượng và ký kết TƯLĐTT, trong đó có những điều khoản có lợi hơn cho CNLĐ so với luật định. Đến nay, đã có 90/136 CĐCS phối hợp với người sử dụng LĐ xây dựng, đàm phán thương lượng, ký kết, đăng ký và thực hiện TƯLĐTT.
Vị thế của CĐ các KCN-CX Hà Nội được phát huy qua sự phối hợp chặt chẽ giữa CĐ và Ban quản lý các KCN-CX Hà Nội. Hai bên đã xây dựng các văn bản liên tịch hướng dẫn, chỉ đạo DN tổ chức hội nghị NLĐ theo quy định. Thông qua hội nghị sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT, nội quy, quy chế của DN để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNLĐ.
Hai bên còn tăng cường kiểm tra, đôn đốc và yêu cầu DN thành lập hội đồng hoà giải LĐ tại cơ sở nhằm giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quan hệ LĐ, giảm thiểu tranh chấp LĐ, ngừng việc tập thể... Bên cạnh đó, CĐ các KCN-CX Hà Nội cùng CĐCS tích cực phối hợp với các cấp, các ngành và người sử dụng LĐ giải quyết việc làm, tạo thêm nhiều việc làm mới cho NLĐ. Không chỉ quan tâm đời sống vật chất, CĐ còn đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa cho CNLĐ... Nhờ đó, CNLĐ có cơ hội thụ hưởng đời sống văn hóa, tinh thần vốn thiếu thốn ở các KCN-CX.
Hướng tới việc thực hiện thắng lợi NQ ĐH X CĐVN nhiệm kỳ còn lại (2011-2013), CĐ các KCN-CX Hà Nội đề nghị Đảng và Nhà nước một số vấn đề như: Sửa đổi, bổ sung Bộ luật LĐ, Luật CĐ cho phù hợp thực tế hiện nay; có chế tài đủ mạnh xử phạt chủ DN không tạo điều kiện thành lập CĐCS tại các DN đủ điều kiện thành lập CĐ theo quy định của Bộ luật LĐ và Luật CĐ; điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng của các huyện thuộc TP.Hà Nội lên vùng một và điều chỉnh kịp thời phù hợp với từng thời điểm cụ thể để CNLĐ đảm bảo cuộc sống, tránh xảy ra tranh chấp LĐ và đình công.
Xem