Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Dự án 3 năm về thị trường lao động với nhiều kết quả vượt mong đợi

27/07/2011

Ngày 26/ 7/ 2011, tại Hà Nội, Dự án Thị trường Lao động do Liên minh Châu Âu tài trơ kéo dài ba năm (với tổng giá trị là 11,7 triệu Euro) tại Việt Nam được tổng kết với những kết quả ngoài mong đợi. Dự án do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) thực hiện dưới sự điều hành và hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

Được triển khai từ năm 2008 đến 2011, Dự án Thị trường Lao động hoạt động ở Việt Nam tập trung vào hai mục tiêu: 1) Tăng cường công tác lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực thông qua việc hỗ trợ phân tích và phổ biến các dữ liệu liên quan đến nhu cầu của thị trường lao động và những phát triển của các tỉnh trọng yếu và ở cấp quốc gia thông qua thiết kế, xây dựng và áp dụng hệ thống thông tin thị trường lao động; và 2) Nâng cao chất lượng của đào tạo nghề nhằm đáp ứng nhu cầu về lao động có tay nghề, các nhà chuyên môn và kỹ thuật viên có kỹ năng của khu vực công và tư.
Nhiều thành tựu của dự án đã chứng tỏ được tính bền vững của mình. Trung tâm Thông tin và Dự báo Thị trường Lao động và các sản phẩm đầu ra của trung tâm đã được xây dựng vững chắc, và đơn vị này sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ bằng chính năng lực của mình sau khi được dự án hỗ trợ và xây dựng từ ban đầu. Liên quan đến đến cấu phần Đào tạo và dạy nghề, các sáng kiến về phát triển các tiêu chuẩn kỹ năng nghề, cũng như các chương trình KAB (Giáo dục Kinh doanh) và CBTREE (Đào tạo Nâng cao Năng lực Kinh tế dựa vào Cộng đồng), sẽ không chỉ chứng tỏ tính bền vững mà còn có tác động lan truyền rất lớn. Các cơ quan liên quan của Chính phủ đã thực sự xác định Dự án Thông tin Thị trường Lao động là của mình và tự coi là các đối tác bình đẳng với EU và ILO. Đây là một biểu hiện tích cực cho nguyên tắc quan trọng của sự tự chủ.
“Sau hơn 3 năm thực hiện, Dự án đã đạt được những kết quả theo đúng mục tiêu đã đề ra, góp phần quan trọng phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động Việt Nam nói riêng, sự phát triển của thị trường lao động Việt Nam nói chung.” Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa phát biếu. “Dự án Thị trường lao động đã kết thúc, tuy nhiên, những kết quả đã đạt được của Dự án vẫn sẽ tiếp tục được chia sẻ, nhân rộng.”
"Dự án có mặt rất đúng thời điểm vì cả hai cấu phần của dự án đều đáp ứng được những yêu tiên phát triển hàng đầu của Việt Nam” -ông Johann Farnhammer, Bí thư Thứ nhất, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam chia xẻ.
Bà Rie Vejs-Kjeldgaard, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam cho biết: “Dự án đã thực hiện thành công rất nhiều hoạt động chỉ trong một thời gian ngắn. Vai trò tiên phong của Trung tâm Thông tin và Dự báo Thị trường Lao động không chỉ đem lại cho Việt Nam một hệ thống thông tin thị trường lao động có giá trị cao mà còn là chất xúc tác để thúc đẩy những chuỗi phản ứng tích cực của các sáng kiến do chính phủ hỗ trợ”.
Cũng tại hội nghị, bà Rie Vejs-Kjeldgaard, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam; ông Johann Farnhammer, Bí thư Thứ nhất và bà Vũ Thị Tuấn Anh, Cán bộ Chương trình thuộc Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đã được Bộ trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp lao động, thương binh và xã hội.
Xem