Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Sơ kết tình hình thực hiện thí điểm ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành

30/03/2011

Cuộc họp nói trên diễn ra ngày 30/3/2011, tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Công đoàn Dệt May Việt Nam, Hiệp hội Dệt May Việt Nam, đại diện một số địa phương và doanh nghiệp. Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân đã tham dự và chủ trì cuộc họp.

Ngày 26/4/2010, Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Công đoàn Dệt May Việt Nam đã tổ chức buổi Lễ ký kết chính thức thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) ngành. Việc thương lượng ký kết thỏa ước (TƯ) được diễn ra đúng trình tự qui định của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng giữa các bên tham gia ký kết.
Căn cứ vào nội dung TƯ ngành, doanh nghiệp nào có chỉ tiêu thấp hơn TƯ này thì điều chỉnh lại cho bằng hoặc cao hơn. Quá trình triển khai thực hiện cho thấy các doanh nghiệp đều nhận thức rõ sự cần thiết phải có TƯLĐTT ngành, trên cơ sở đó tạo nên một mặt bằng chung về chế độ quyền lợi của của người lao động trong ngành, hạn chế tình trạng biến động lao động, tiến tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp. So nội dung TƯLĐTT ngành với TƯ của doanh nghiệp, phần lớn các doanh nghiệp đều qui định lợi ích của người lao động cao hơn so với TƯLĐTT ngành, chỉ một số ít đơn vị lợi ích của người lao động thấp hơn thì đã được điều chỉnh lại như phụ cấp độc hại, bữa ăn giữa ca, các chế độ về phúc lợi.
Những mặt được sau gần 1 năm thực hiện TƯLĐTT là: Nâng cao nhận thức của người lao động, tổ chức công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động, đại diện người sử dụng lao động về vai trò của TƯLĐTT cấp doanh nghiệp và cấp ngành trong việc xây dựng quan hệ lao động trong phạm vi ngành cũng như doanh nghiệp, tăng cường sự hợp tác giữa người lao động với người sử dụng lao động trong phạm vi ngành, doanh nghiệp.
TƯLĐTT ngành được công đoàn cơ sở lấy làm căn cứ để đưa ra yêu cầu thương lượng, ký kết TƯLĐTT cấp doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng thời cũng tạo ra một chuẩn mực về quyền và lợi ích của người lao động cũng như người sử dụng lao động trong phạm vi ngành, bảo đảm sự cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong ngành Dệt May. Nhiều doanh nghiệp chưa tham gia cũng đã quan tâm đến TƯLĐTT ngành, đã có thêm một doanh nghiệp (Công ty TNHH Kavio Đông Á) đăng ký tham gia . Nhiều doanh nghiệp không tham gia cũng đã dựa vào các tiêu chuẩn về quyền và lợi ích của người lao động trong TƯ ngành để kiến nghị người sử dụng lao động áp dụng…
Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện TƯLĐTT ngành Dệt May thời gian qua cũng còn một số tồn tại sau: Mặt bằng thu nhập, ăn giữa ca, một số chế độ khác đưa ra còn thấp, nhiều doanh nghiệp đã qui định mức cao hơn so với TƯLĐTT ngành; Các doanh nghiệp tham gia phần lớn thực hiện theo cơ chế tiền lương của Nhà nước nên nội dung của TƯ chưa phong phú, chưa bao trùm hết đối với các doanh nghiệp tự thỏa thuận về cơ chế chính sách tiền lương; Còn thiếu các chế định pháp luật để thực hiện quá trình thương lượng ở cấp ngành như quyền đình công; Một số doanh nghiệp tham gianhưng chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của TƯLĐTT ngành, nhất là những doanh nghiệp có TƯLĐTT đang thực hiện có chuẩn mực cao hơn so với TƯLĐTT ngành.
Xem