Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đà Nẵng: Năm 2005 hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hơn 1.400 hộ chính sách

06/04/2005

Năm 2004, Thành phố đã hỗ trợ gần 1800 hộ chính sách cải thiện nhà ở với tổng kinh phí hơn 25,7 tỷ đồng trong đó chủ yếu là xoá nhà tạm và sửa chữa nhà.

Với mục tiêu cao hơn trong cải thiện nhà ở cho đối tượng chính sách, năm nay Thành phố Đà Nẵng sẽ chú trọng đến nâng cao chất lượng nhà, kiên cố hoá cho khoảng 1.400 hộ chính sách. Được biết, từ nhiều năm qua, công tác chăm sóc người có công ở Đà Nẵng luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, duy trì 100% xã phường làm tốt công tác thương binh liệt sỹ. Tuấn Cường (Tạp chí Lao động xã hội)
Xem