Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đề xuất phương án miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2011

01/07/2011

Để đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh lạm phát tăng cao, Bộ Tài chính cùng Bộ LĐ-TBXH, Tổng Liên đoàn LĐVN vừa báo cáo Thường trực Ban Bí thư Trung ương một số giải pháp hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống thông qua các chính sách thuế và chính sách tài chính.

Giải pháp hàng đầu được Bộ Tài chính đề xuất là việc miễn thuế TNCN từ tháng 8 đến hết năm 2011 đối với những cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế TNCN ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Luật Thuế TNCN.

Như vậy, nếu đề xuất này được thông qua thì việc miễn thuế TNCN sẽ có ba đối tượng được hưởng là cá nhân không có người phụ thuộc có thu nhập từ 5 triệu đồng/tháng trở xuống; cá nhân có một người phụ thuộc có thu nhập không quá 6,6 triệu đồng/tháng và cá nhân có hai người phụ thuộc có thu nhập không quá 8,2 triệu đồng/tháng.

Đồng thời với việc miễn thuế này là việc Bộ Tài chính sẽ nâng mức thu nhập vãng lai từ 500.000 đồng lên thành 1 triệu đồng mới bị khấu trừ thuế TNCN.


Xem