Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hoa Kỳ tài trợ bốn dự án thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam

31/12/2010

Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ vừa tài trợ hơn 70.000 đô-la Mỹ cho bốn dự án nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam, cụ thể: Trung tâm Hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực cho phụ nữ (CEPEW) được tài trợ 20.000 USD cho một dự án tuyên truyền thúc đẩy vai trò quản lý đối với phụ nữ, nhằm tăng số lượng cán bộ nữ ở các hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016 ở Bắc Giang; Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Vietnet (Vietnet-ict), sẽ thực hiện một dự án có kinh phí 15.000 USD nhằm hỗ trợ những nỗ lực của Chính phủ Hoa Kỳ để nâng cao năng lực cho phụ nữ Việt Nam.

Dự án sẽ thành lập một mạng lưới cho những doanh nghiệp nữ trẻ và tổ chức những buổi hội thảo và đào tạo cho phụ nữ; Với 20.000 USD tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy Giá trị Di sản Văn hóa (trực thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam) sẽ có những chương trình thúc đẩy giáo dục cho thanh thiếu niên và người dân tộc thiểu số ở tỉnh Đăk Nông và Hà Nội; Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) được tài trợ 15.000 USD để thực hiện một dự án về quyền lợi dành cho những công nhân ngoại tỉnh đến làm việc tại thủ đô, lập ra 12 “phòng khám lưu động”, phát tờ rơi và sách hướng dẫn về luật lao động và các quyền lợi xã hội tới tận tay những đối tượng ít có cơ hội tiếp cận thông tin. Dự án còn sản xuất một bộ phim tư liệu về hỗ trợ pháp lý cho công nhân di cư.


Xem