Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2010 – 2011

01/09/2010

Lễ ký kết nói trên diễn ra ngày 01/9/2010, tại Hà Nội giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Khuyến học Việt Nam. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến dự buổi lễ.

Mục đích của kế hoạch phối hợp là nhằm triển khai, nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong năm học mới. Mỗi bộ, ngành, đoàn thể đóng góp vào phong trào thi đua bằng những hoạt động phù hợp với thế mạnh của mình và thông qua kế hoạch này để phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc chăm lo sự nghiệp “trồng người”, vì tương lai của mỗi gia đình và sự phát triển của đất nước.

Hoạt động của kế hoạch phối hợp năm nay có nhiều điểm mới, tập trung vào các nội dung sau:

- Đảm bảo trường, lớp an toàn, xanh, sạch, đẹp. Thi đua xây dựng lớp đẹp, trường đẹp, an toàn. Tổ chức trồng cây vào thời điểm thích hợp ở từng địa phương. Vận động và hỗ trợ cho học sinh đi học an toàn, khắc phục hiện tượng bỏ học, đảm bảo không có trẻ em bỏ học vì thiếu ăn, thiếu mặc hoặc thiếu sách vở.
- Đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh triển khai áp dụng các phương pháp dạy học hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Chuẩn hóa các nội dung về quản lý, tổ chức dạy học và hoạt động của nhà trường. Tăng cường vai trò của hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, Bí thư Đoàn, Tổng phụ trách Đội trong việc thực hiện phong trào thi đua. Phát huy tính tích cực của học sinh, tăng cường rèn luyện thói quen và năng lực tự học, làm việc theo nhóm, hỗ trợ nhau trong nhóm học tập, rèn luyện ở trường, ở nhà và ở cộng đồng.
- Triển khai giáo dục kỹ năng sống theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ động phối hợp giữa các ngành, các tổ chức ở địa phương và gia đình học sinh trong việc giáo dục kỹ năng sống thông qua các hoạt động của học sinh. Thành lập tổ cán bộ, giáo viên tư vấn cho học sinh. Xây dựng văn hóa học đường. Kiên quyết ngăn chặn học sinh tham gia trò chơi điện tử có nội dung bạo lực hoặc không lành mạnh khác ở trong và ngoài trường học.
- Đưa trò chơi dân gian, hát dân ca và các loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian khác vào trường học một cách bền vững.
- Chủ động hỗ trợ chăm sóc, phát huy giá trị văn hóa của các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng. Tổ chức Ngày Di sản văn hóa – Ngày về nguồn (23/11/2010), hướng tới và phát huy giá trị văn hóa của 1000 năm Thăng Long – Hà Nội./.

Xem