Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức gặp mặt các cộng tác viên tuyên truyền về BHXH nhân dịp Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Ngành

05/02/2010

Chiều ngày 4/2/2010, tại Hà Nội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXHVN) tổ chức gặp mặt lãnh đạo, phóng viên của các Bộ, ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên phối hợp tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT nhân dịp Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Ngành và đầu xuân Canh Dần.

Theo báo cáo kết quả 15 năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT của BHXHVN, từ năm 1995, thực hiện đổi mới trong hoạt động BHXH, BHYT, phạm vi, số lượng đối tượng bắt buộc tham gia BHXH, BHYT theo qui định của pháp luật đã từng bước được mở rộng đến mọi người lao động trong các thành phần kinh tế, loại hình BHYT tự nguyện cũng đã được pháp luật qui định nhằm tiến tới BHYT cho toàn dân. Năm 2006, Quốc hội đã ban hành Luật BHXH, qui định ngoài BHXH bắt buộc có thêm BHXH tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Đến năm 2009, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt hơn 9,1 triệu người. Bắt đầu thực hiện từ tháng 1/2008, sau gần 2 năm triển khai thực hiện, đã có trên 34 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện và sau 1 năm triển khai thực hiện, đã có hơn 5,41 triệu người tham gia BHTN. Quỹ BHTN đã thu được 2.799 tỷ đồng và trên 3.500 người lao động đăng ký thất nghiệp, trong đó có 600 người đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị hưởng BHTN. Tính đến cuối năm 2009, có 53,3 triệu người tham gia BHYT, chiếm 62,2% dân số, trong đó số người tham gia BHYT tự nguyện là 13,8 triệu người.

Về công tác thu BHXH, BHYT, BHXHVN đã tập trung và áp dụng nhiều biện pháp tổ chức thực hiện thu BHXH, đảm bảo thu đầy đủ, đúng đối tượng, kịp thời và tuân thủ đúng qui định của Nhà nước, góp phần làm căn cứ giải quyết chế độ cho người tham gia được đầy đủ, kịp thời, chính xác. Năm 2009, số thu BHXH đạt 37.011 tỷ đồng, số thu BHYT là 13.174 tỷ đồng.

Việc giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng qui định của pháp luật và từng bước cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động cũng như đơn vị sử dụng lao động. Từ năm 1995-2009, BHXHVN đã giải quyết kịp thời, đúng chế độ cho gần 1,2 triệu người hưởng BHXH thường xuyên, trong đó có gần 850 nghìn người hưởng chế độ hưu trí. Số người hưởng BHXH thường xuyên tăng nhanh qua các năm, năm 2009 là 129,6 nghìn người, tăng gấp 6 lần năm 1996; Giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 2,9 triệu người, ốm đau cho 21,6 triệu lượt người; thai sản cho 3,5 triệu người và dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho 5,7 triệu người. Trong 7 năm, từ 2003 – 2009, toàn Ngành đã phối hợp với các cơ sở y tế đảm bảo quyền lợi cho trên 400 triệu lượt người đi khám, chữa bệnh BHYT. Số lượt người đi khám, chữa bệnh tăng rất nhanh, năm 2009 tăng gấp 4 lần so với năm 2003.

Về chi BHXH, đến nay, ngành BHXH đang tổ chức chi trả cho hàng triệu lượt người hưởng trợ cấp BHXH một lần. Số tiền chi trả BHXH mỗi năm là hàng chục nghìn tỷ đồng. (Năm 2009, chi trả 54.403 tỷ đồng). Về chi khám, chữa bệnh BHYT, do việc mở rộng quyền lợi cho người tham gia BHYT nên số lượt người khám, chữa bệnh BHYT và chi phí khám, chữa bệnh BHYT tăng nhanh. Năm 2009, số lượt khám, chữa bệnh BHYT là trên 88 triệu lượt người; chi phí khám, chữa bệnh BHYT là 14.499 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động, BHXHVN luôn quan tâm củng cố và hoàn thiện tổ chức bộ máy, thường xuyên bám sát thực tiễn, khắc phục những chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất từ trung ương đến địa phương, kiện toàn đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, phân cấp quản lý cho các đơn vị trực thuộc ngày càng được bổ sung và hoàn thiện phù hợp với sự phát triển của ngành, nhằm bảo đảm việc quản lý, điều hành hoạt động của toàn bộ hệ thống một cách hiệu quả và phù hợp với tiến trình đổi mới của việc cải cách nền hành chính quốc gia. Do khối lượng công việc lớn và liên tục tăng nhanh qua các năm, BHXHVN đã sớm áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào quản lý các hoạt động của Ngành để tăng năng suất lao động, hiệu quả trong công việc.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc BHXHVN đã cảm ơn cộng tác viên, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực tuyên truyền về các chế độ, chính sách của Nhà nước về BHXH, BHYT cũng như việc triển khai thực hiện các chính sách đó. Khoảng thời gian 15 năm chưa phải là dài nhưng đã ghi dấu những kết quả rất quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của BHXHVN. Những nỗ lực của Ngành BHXH đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, trong dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Ngành, BHXHVN đã được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì do Nhà nước trao tặng. Ngành BHXH đặt ra mục tiêu trong thời gian tới sẽ phát triển mạnh đối tượng tham gia BHXH, BHYT dưới hai hình thức bắt buộc và tự nguyện; đồng thời phục vụ tốt hơn các đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, ngày càng mở rộng quyền lợi của người tham gia. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác của mình, BHXHVN mong muốn các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách BHXH, BHYT để đông đảo người lao động hiểu được các chế độ, chính sách này./.

Xem