Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đà Nẵng: xây dựng thành phố lành mạnh, giảm tệ nạn xã hội

10/11/2004

Sau 5 năm xây dựng xã, phường lành mạnh, thành phố có 116.234 hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hoá”. 1280 tổ dân phố và 86 thôn được công nhận đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hoá” không có tệ nạn xã hội. Số người nghiện ma tuý và mại dâm giảm đều theo từng năm. Lực lượng chuyên trách của thành phố cũng đã triệt phá 54 tổ chức, đường dây hoạt động mại dâm, triệt phá 91 đường dây, tụ điểm buôn bán, tiêm chích ma tuý.

5 năm qua, thành phố đã tập trung chữa bệnh, giáo dục, dạy nghề cho 281 người nghiện ma tuý và 171 người hành nghề mại dâm đã được đưa về địa phương. Hầu hết người sau cai nghiện học tập có hộ khẩu thành phố đều được hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm. Nhiều xã, phường lồng ghép tốt nội dung xây dựng xã, phường lành mạnh với phong trào xây dựng đời sống văn hoá, điển hình như các phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà), Hoà Hiệp (quận Liên Chiểu), xã Hoà Tiến (huyện Hoà Vang)… Thành phố xác định phương châm “Toàn dân đoàn kết phòng chống tệ nạn ma tuý mại dâm, coi phòng ngừa là cơ bản, lấy gia đình làm điểm tựa, cơ quan, trường học, xã, phường, khu dân cư là trận địa để đấu tranh, phòng chống và nơi cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ người mại dâm, ma tuý hoàn lương”. Thành phố Đà Nẵng đã đề ra 6 giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm ma tuý, mại dâm và người nghiện ma tuý”, đầu tư cơ sở vật chất, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội nhằm thực hiện mục tiêu đề ra từ nay đến năm 2010 là: cai nghiện, chữa bệnh cho 100% người nghiện ma tuý và mại dâm, sau cai nghiện có việc làm ổn định, xây dựng 100% xã, phường không có tệ nạn ma tuý, mại dâm. Văn Sơn (TTXVN)
Xem