Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Tây: xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

16/11/2004

Tỉnh Hà Tây chỉ đạo các huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, ứng Hoà, thị xã Hà Đông tiếp tục kiểm tra, rà soát đến từng cụm dân cư, nắm chắc số hộ nghèo có nhà ở dột nát, nhằm giúp họ nhanh chóng có nhà ở ổn định và an toàn.

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” đạt hơn 2,9 tỷ đồng, tỉnh đã phân bổ quỹ, giao chỉ tiêu cho các địa phương phải hoàn thành xây dựng mới và sửa chữa 382 nhà “Đại đoàn kết”. Với mục tiêu huy động tối đa nguồn lực để xoá nhà dột nát, tỉnh hỗ trợ mỗi ngôi nhà 5 triệu đồng và vận động sự hỗ trợ của gia đình, dòng họ cùng các tổ chức kinh tế, xã hội, đoàn thể về kinh phí, lao động, nguyên vật liệu. Nguyễn Văn Thường (TTXVN)
Xem