Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tất cả các đối tác trong xã hội cùng tham gia giải quyết lao động trẻ em

25/05/2019

Ngày 24/5, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TBXH phối hợp với ILO, UNICEF tổ chức Hội thảo Xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu 8.7 về ngăn chặn và xóa bỏ lao động trẻ em nhằm giải quyết vấn đề lao động trẻ em đặc biệt là bảo vệ các em khỏi các hình thức lao động nặng nhọc, độc hại cần có sự tham gia tích cực, sự liên minh, liên kết chặt chẽ của tất cả các đối tác trong xã hội, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, công đoàn, các tổ chức xã hội, gia đình, cộng đồng.

Tại Việt Nam, theo Báo cáo Khảo sát quốc gia về lao động trẻ em (LĐTE) năm 2012 do Bộ LĐ-TBXH, ILO tại Việt Nam và Tổng cục Thống kê thực hiện, có 1,75 triệu lao động trẻ em, chiếm 9,6% tổng dân số trẻ em. Trong số lao động trẻ em chỉ có 45,2% hiện vẫn còn tiếp tục đi học, 52% đã thôi học và 2,8% chưa bao giờ đi học.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TXBH Doãn Mậu Diệp cho biết, Chính phủ Việt Nam đã cam kết thực hiện mục tiêu phát triển bền vững với 17 mục tiêu trong đó có mục tiêu 8.7 nhằm xoá bỏ cưỡng bức lao động, chấm dứt chế độ nô lệ hiện đại và buôn bán người và xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất bao gồm cả tuyển dụng và sử dụng trẻ em làm binh lính và đến năm 2025 chấm dứt toàn bộ các hình thưc lao động trẻ em. “Để giải quyết vấn đề lao động trẻ em đặc biệt là bảo vệ các em khỏi các hình thức lao động nặng nhọc, độc hại cần có sự tham gia tích cực, sự liên minh, liên kết chặt chẽ của tất cả các đối tác trong xã hội, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, công đoàn, các tổ chức xã hội, gia đình, cộng đồng”, Thứ trưởng Doãn Mẫu Diệp nhấn mạnh.
Ông Chang Hee Lee, giám đốc ILO tại Việt Nam thông tin, lao động trẻ em đang là vấn đề toàn cầu. Hiện nay, theo ước tính của Tổ chức lao động quốc tế, có khoảng 152 triệu lao động trẻ em. Việc trẻ em phải lao động sớm đã và đang để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng đến sự phát triển hài hòa của trẻ em, cản trở việc tiếp cận và thụ hưởng nền giáo dục phù hợp; cản trở việc chuẩn bị một tương lai tốt hơn cho chính các em, làm mất đi các quyền của trẻ và tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế, xã hội, nhất là chất lượng của nguồn nhân lực trong tương lai. Ông Chang Hee Lee cho biết thêm, để hỗ trợ cho các nước trong việc thực hiện mục tiêu 8.7 thì hiện nay Liên minh 8.7 đã được hình thành là đối tác toàn cầu cam kết thúc đẩy hành động, hành động dựa trên sáng kiến, tạo kiến thức và sử dụng nguồn lực hiệu quả, tập hợp đối tác ở tất cả các cấp nhằm đạt được mục tiêu 8.7.


Ông Chang Hee Lee, giám đốc ILO tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em cho biết, Việt Nam đang triển khai xây dựng một Kế hoạch hành động quốc gia giai đoạn 2019-2025 để thực hiện mục tiêu 8.7, trong đó tập trung vào giải quyết vấn đề lao động trẻ em trên các lĩnh vực như phòng ngừa LĐTE trên lĩnh vực nông nghiệp, phòng lao động trẻ em liên quan đến kinh tế và chuỗi cung ứng, phòng ngừa di cư buôn bán trẻ em vì mục đích bóc lột kinh tế, phòng ngừa lao động trẻ em liên quan đến lĩnh vực giáo dục.
Theo đó, tổ chức Diễn đàn Quốc gia về LĐTE và doanh nghiệp có sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các nhãn hàng lớn; Thiết lập hệ thống giám sát LĐTE. Cung cấp các cơ hội làm kinh tế và lợi ích xã hội cho các gia đình của LĐTE có nhu cầu và cơ hội làm việc hợp pháp, thỏa đáng cho trẻ vị thành niên không đi học và đang làm việc trong các chuỗi giá trị. Thực hiện chương trình nâng cao nhận thức bằng cách sử dụng phương tiện truyền thông xã hội nhắm vào cả khu vực tư nhân và công chúng nói chung để thông báo và chia sẻ thông tin về LĐTE.
Đồng thời, nâng cao nhận thức của cộng đồng  về sự nguy hiểm của buôn bán người, mua bán trẻ em và các dịch vụ có sẵn về phòng chống mua bán người vì mục đích bóc lột sức lao động. “Để giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị mua bán, cần giảm nghèo cho các gia đình thông qua tạo việc làm, cung cấp đào tạo kỹ năng liên quan và cung cấp các cơ hội tạo thu nhập bổ sung, đặc biệt là ở các vùng xa xôi và trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Đánh giá các phương tiện để quản lý các công cụ truyền thông xã hội như Facebook, Whatsap, Viber, Zalo, v.v. và internet nói chung nhằm tránh việc sử dụng để dụ dỗ trẻ em vào những tình huống bị bóc lột”.


Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tăng cường hợp tác giữa  ngành GD&ĐT, ngành LĐ-TBXH, ngành Công an và các tổ chức xã hội trong công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em và phòng chống buôn bán trẻ em từ cấp quốc gia đến cấp tỉnh, huyện và địa phương. Nâng cao chất lượng của dịch vụ đào tạo kỹ năng nghề, thông qua việc rà soát và sửa đổi các chương trình giảng dạy phù hợp với nhu cầu thị trường. Phát triển các mô hình kinh tế cho các gia đình nghèo để giúp họ vượt qua nghèo đói và tạo thêm thu nhập để có thể cho con đi học thay vì đi làm. Nâng cao nhận thức của cộng đồng, gia đình và trẻ em về những mối nguy của LĐTE.
Cơ quan chức năng rà soát, sửa đổi, cập nhật và hoàn thiện khung pháp lý đảm bảo các định nghĩa rõ ràng về LĐTE, các hình thức LĐTE tồi tệ nhất, lao động cưỡng bức và quy định rõ ràng hơn về công việc bị cấm đối với trẻ em tham gia nông nghiệp ở các nhóm tuổi khác nhau cũng như giờ làm việc được phép cho từng nhóm trẻ em. Tăng cường thực hiện các chương trình giảm nghèo và tạo thu nhập, bao gồm cả các chương trình do Bộ NN&PTNT thực hiện, cũng như tăng cường hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề và bố trí việc làm cho trẻ em và thanh thiếu niên ở nông thôn và trong lĩnh vực thủy sản, tập trung hơn vào các huyện có tỉ lệ LĐTE cao.

Xem