Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định lần thứ II giai đoạn 2010 -2015

20/07/2015

Sáng ngày 18/07/2015, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Bình Định tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội giai đoạn 2010 - 2015. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Mai Thanh Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định tỉnh cùng công chức, viên chức, người lao động và những cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành.

Tham dự Hội nghị còn có gần 100 đại biểu là đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở…; Các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua và toàn thể công chức và người lao động thuộc khối Văn phòng Sở.
Trong 5 năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, cùng sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương đã và đang thúc đẩy phong trào thi đua Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội không ngừng phát triển; Sự phối hợp đồng bộ của tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên, phong trào thi đua yêu nước của Ngành không những được duy trì mà ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được động lực thúc đẩy phong trào thi đua liên tục phát triển, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành và thành tựu chung của tỉnh; công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) ngày càng nhận thức ý nghĩa, vị trí, vai trò công tác thi đua và thật sự trở thành động lực, thúc đẩy nâng cao và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, công tác được giao; toàn Ngành đã đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sức mạnh tập thể, động viên tinh thần hăng hái, nhiệt tình của đội ngũ CCVCNLĐ và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trên các lĩnh vực, như: Tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động, thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội; Nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Thực hiện chính sách ưu đãi người có công; Hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo, đảm bảo thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội; Việc làm - An toàn lao động; Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Bình đẳng giới; Tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng việc ứng dụng khoa học quản lý, các phần mềm công nghệ thông tin trong quá trình xử lý công việc.
Với những kết quả đạt được, trong 5 năm qua, Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội đã đạt được nhiều thành tích và được các cấp ghi nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng như:
- Đảng bộ nhiều năm liền được công nhận danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, vững mạnh tiêu biểu;
- Cơ quan Sở LĐ-TB&XH đã nhận được 02 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; 01 Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; 03 Bằng khen Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; 02 Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Thanh Thắng, Mai Thanh Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực của Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội và mong muốn Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu đạt được những thành tích cao hơn trong các năm tiếp theo.
 
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng 20 Bằng khen cho 05 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2010 - 2015). Cũng tại Hội nghị này đã bầu 04 đại biểu là những cá nhân tiêu biểu xuất sắc đi dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Định lần thứ VI và 03 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ IV.
           Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mỹ Quang, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015– 2020. Toàn Ngành tiếp tục phấn đấu, nổ lực thực hiện tốt các phong trào thi đua và hoàn thành, vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao./.
 
 
Xem