Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Quảng Bình: Hội nghị điển hình tiên tiến và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

25/08/2015

Sáng ngày 25/8/2015, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội

Giai đoạn 2010 - 2015, phong trào thi đua yêu nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt. Nhiều phong trào thi đua được tổ chức hàng năm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Thực hiện công tác lao động, chính sách người có công và xã hội”… Từ các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện an sinh xã hội, đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Trong 05 năm qua, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 158.000 lao động, trong đó tạo việc làm mới cho trên 102.000 lao động. Đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ đào tạo nghề tăng qua các năm, mạng lưới đào tạo nghề cũng được phát triển với 27 cơ sở đào tạo. Công tác chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội có nhiều tiến bộ. Đời sống người dân và hạ tầng cơ sở vùng nông thôn cũng đã được cải thiện đáng kể... Với những nỗ lực trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhiều cá nhân, tập thể của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã vinh dự nhận được phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có nhiều đóng góp và thành tích xuất sắc trong công tác
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích, đóng góp của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cần tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cùng với các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2010 - 2015
Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 cá nhân vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp vào với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể; tặng thưởng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân; Bằng khen cho 03 tập thể và 04 cá nhân; Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2010 - 2015.
 
Xem