Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ LĐTBXH lấy ý kiến nhân dân trước khi trình khen thưởng Huân chương Lao động

14/03/2023

  Hiện nay, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ LĐTBXH đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét, tặng Huân chương Lao động theo quá trình cống hiến đối với 04 cá nhân giữ các chức vụ lãnh đạo cấp Vụ thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Cụ thể:

1. Ông Trần ngọc Diễn, Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội;
2. Ông Đỗ Trọng Anh, Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh
3. Ông Nguyễn Xuân Tường, Phó Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương
4. Ông Bùi Phong Châu, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính. 
Để đảm bảo việc thực hiện đúng quy định về quy trình, thủ tục hồ sơ đề nghị xét tặng tại Khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động đối với 04 cá nhân nêu trên.
Người dân nếu phát hiện những vi phạm của cá nhân nêu trên liên quan đến các tiêu chuẩn xét khen thưởng theo quy định có thể gọi đến các số điện thoại: 024.38269552, hoặc gửi thư về Văn phòng Bộ LĐTBXH (địa chỉ: Số 12, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội), hoặc gửi phản hồi vào địa chỉ thư điện tử: thiduakhenthuongbo@molisa.gov.vn trước ngày 22/3/2023, để tổng hợp trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

    

Xem