Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ ngành lao động tại địa phương về công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

22/02/2023

Trong ba ngày 22-24/2, tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH phối hợp tổ chức tập huấn hướng dẫn công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em cho cán bộ ngành LĐTBXH.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ ngành lao động tại địa phương về công tác phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em, hướng dẫn lập kế hoạch, triển khai và thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em. Chia sẻ những can thiệp hiệu quả của dự án phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2018 - 2022 do Quỹ từ thiện Bloomberg, Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức Campaign for Tobacco Free Kids (đơn vị Vận động Chính sách Y tế toàn cầu) CTFK/GHAI, để các địa phương áp dụng phù hợp tại cơ sở.
tap-huan-chong-duoi-nuoc-113463.jpg
Các đại biểu tham dự lớp Tập huấn
Các học viên tham gia lớp tập huấn được tìm hiểu về thực trạng và tình hình tai nạn, thương tích trẻ em tại Việt Nam và trên thế giới, các loại hình tai nạn, thương tích trẻ em và các giải pháp can thiệp. Những nhiệm vụ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em. Hướng dẫn xây dựng môi trường an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em (Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn, Cộng đồng an toàn).
Hướng dẫn phương pháp tư vấn giáo dục phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em. Hướng dẫn thu thập Bộ chỉ tiêu theo dõi, giám sát đánh giá Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, trong đó có phòng, chống đuối nước trẻ em. Hướng dẫn các can thiệp phòng, chống đuối nước trẻ em, phòng, chống tai nạn giao thông cho trẻ em. Hướng dẫn kỹ năng lập kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, trong đó có phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương.
Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức dạy bơi ở cộng đồng, hướng dẫn triển khai dạy bơi an, kỹ năng an toàn cho trẻ em, chia sẻ mô hình dạy bơi cho trẻ em tại cộng đồng. Cũng như chia sẻ và thảo luận về những khó khăn và thuận lợi trong quá trình triển khai chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và đề xuất ưu tiên chương trình trong thời gian tới.
Xem