Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN

22/10/2015

Ngày 21/10/2015, tại Hà Nội, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức Hội thảo tham vấn về việc xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) giai đoạn 2015 - 2025. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án Lồng ghép Bình đẳng giới trong pháp luật và chính sách hướng tới việc làm bền vững do Chính phủ Tây Ban Nha tài trợ. Tham dự Hội thảo có Thứ trưởng Đào Hồng Lan, bà Lê Kim Dung - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, ngành thuộc Cộng đồng ASCC và các chuyên gia tư vấn.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, ASEAN đang hướng tới việc thành lập cộng đồng vào ngày 31/12/2015. ASEAN đã xây dựng các kế hoạch tổng thể của ba cộng đồng, bao gồm Cộng đồng Chính trị - Anh ninh (APS), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC). Theo đó, mục tiêu trọng tâm của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng ASCC 2015 - 2025 là xây dựng một Cộng đồng ASEAN gắn kết, mang lại lợi ích cho người dân, phát triển bền vững, tự cường và năng động. Với vai trò chủ trì, Bộ LĐ-TBXH đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Dự thảo Đề án thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng ASCC 2015 - 2025.

Bà Lê Kim Dung trình bày nội dung cơ bản của Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của ASCC giai đoạn 2015 - 2025 tại Hội thảo
“Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Đề án, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của chuyên gia tư vấn, các Bộ, ban ngành liên quan trong việc cung cấp các ý kiến góp ý và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã tiếp thu các nội dung trên. Đồng thời, thông qua Hội thảo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục nhận ý kiến góp ý của đại diện các cơ quan, các tổ chức chính trị xã hội tham gia cho Dự thảo Đề án để Bộ sớm hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối năm nay theo kế hoạch đề ra”, Thứ trưởng khẳng định.
Đề án rà soát hệ thống pháp luật, chính sách, chương trình, chiến lược, tiêu chuẩn, tổ chức bộ máy thực hiện trên cơ sở các mục tiêu và biện pháp của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN; nghiên cứu, lựa chọn các biện pháp chiến lược thực hiện các mục tiêu phù hợp với ưu tiên của Việt Nam; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách để thực hiện các mục tiêu.

Toàn cảnh Hội thảo
Bên cạnh đó, Đề án hướng đến việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về ASCC; xây dựng cơ chế vận động, thu hút nguồn lực phục vụ mục tiêu xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.
Mục tiêu trọng tâm của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng ASCC 2015 - 2025 là xây dựng một Cộng đồng ASEAN gắn kết, mang lại lợi ích cho người dân, phát triển bền vững, tự cường và năng động. Bối cảnh này đòi hỏi các nước thành viên ASEAN tích cực thúc đẩy các sáng kiến, chủ động hội nhập với mục đích tăng cường các nỗ lực khu vực và lồng ghép các ưu tiên quốc gia trong hội nhập ASEAN, đồng thời xây dựng chính sách quốc gia phù hợp với sự phát triển của cộng đồng ASEAN.
Theo bà Lê Kim Dung – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Đề án bao gồm các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội đã được xác định trong Định hướng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội sau 2015 và trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN tại Việt Nam theo quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 31/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy chế làm việc và phối hợp giữa các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam.
Xem