Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bản tin Thị trường Lao động Việt Nam Quý III năm 2022

04/11/2022

 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát hành Bản tin Thị trường Lao động Việt Nam quý III năm 2022. Theo đó, hiện nay Việt Nam có 51,9 triệu người tham gia lực lượng lao động, cao hơn quý trước 0,2 triệu người và cao hơn năm 2021 cùng kỳ 2,8 triệu lao động.

 1-LĐVLQuyIII2022-.jpg2-LĐVLQuyIII2022-.jpg3-LĐVLQuyIII2022-.jpg4-LĐVLQuyIII2022-.jpg

Xem