Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Ngãi tổ chức lớp tập huấn triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

05/10/2022

Sáng ngày 04/10, tại tỉnh Quảng Ngãi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lớp tập huấn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 cho lãnh đạo, công chức phụ trách lĩnh vực giảm nghèo và trưởng thôn ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh.

vlcsnap-2022-10-04-15h28m00s252.jpg

Tập huấn triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Tại đây, Hội nghị đã triển khai phổ biến các Nghị định, Thông tư mới liên quan đến lĩnh vực giảm nghèo, cụ thể: Nghị định số 29/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lí, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Thông tư 09/2022 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Thông tư 10/2022 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Theo kế hoạch của Lớp tập huấn, từ ngày 04/10 đến ngày 07/10, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức tập huấn cho hơn 500 lãnh đạo, công chức phụ trách lĩnh vực giảm nghèo, văn hóa, xã hội, trưởng thôn ở các xã đặc biệt khó khăn và các huyện nghèo. Truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các bộ làm công tác giảm nghèo tại các địa phương, qua đó, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đúng quy định và đạt được hiệu quả.
Theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 1.180 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 177 tỷ đồng và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 01 - 1,5%. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm trên 03%/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 04 - 4,5%.
Xem