Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Danh sách chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động sát hạch đạt yêu cầu

19/08/2022

Cục An toàn Lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) công bố Danh sách chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động sát hạch đạt yêu cầu (tính đến ngày 19/8/2022)

 PL-442-Page-1.jpg

PL-442-Page-2.jpg

PL-442-Page-3.jpg

PL-442-Page-4.jpg

Xem