Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TP. HCM đã hỗ trợ tiền thuê nhà cho 228.252 người lao động

09/08/2022

Ngày 9/8, Sở LĐTBXH TP.HCM thông tin, tính đến cuối ngày 8/8, các quận, huyện và TP Thủ Đức đã giải ngân hơn 121,4 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho 228.252 người lao động.  

Theo Sở LĐTBXH TP.HCM, triển khai kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố, hiện các quận, huyện và TP Thủ Đức đã tiếp nhận hồ sơ của 30.319.000 doanh nghiệp với  745.814.000 người lao động.

Trong đó, 10.511.000 doanh nghiệp với 313.497.000 lao động đã được phê duyệt hồ sơ với số tiền hơn 166,7 tỷ đồng. Đến cuối ngày 8/8, các quận, huyện và TP Thủ Đức đã giải ngân 121,4 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho 228.252 lao động đang làm việc tại 5.595.000 doanh nghiệp.
Cũng theo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, huyện Củ Chi là đơn vị đã giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đạt cao nhất với tỷ lệ 29,89%, thứ hai là TP Thủ Đức với tỷ lệ đạt 16.05%; các đơn vị giải ngân thấp nhất là Quận 1, mới đạt 0,32% và Quận 3 là 0,77%.
Screenshot-1.jpg
Cùng ngày, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM cho biết, tính đến ngày 8/8, tổng số đơn vị nộp hồ sơ hợp lệ và được cơ quan này xác nhận là 28.695 đơn vị với 1.115.572 lượt lao động.
Cụ thể, đối với người lao động đang làm việc quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: BHXH TP.HCM đã xác nhận cho 22.806 đơn vị với 1.044.624 lượt lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động quy định tại Điều 8 Chương III Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: BHXH TP.HCM đã xác nhận cho 5.889 đơn vị với 70.948 lượt lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
Bảo hiểm xã hội TP.HCM cũng lưu ý: Đối với người lao động đang làm việc quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022, đơn vị có thể nộp hàng tháng hoặc gộp 2 tháng hoặc 3 tháng (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg).
Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động quy định tại Điều 8 Chương III Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022, thời hạn đơn vị nộp hồ sơcho cơ quan BHXH: (theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg).
Hình thức nộp hồ sơ: Đơn vị lập danh sách gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính, đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị.
"Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động trên mẫu biểu. Trường hợp đơn vị thực hiện lập hồ sơ không đúng đối tượng theo quy định, chậm trễ hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm", BHXH TP.HCM nhấn mạnh.
Trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch số 1283/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Theo đó, UBND TP yêu cầu việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đảm bảo công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, đúng đối tượng, nội dung hỗ trợ, không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh sai sót; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.
Cơ quan, đơn vị, cá nhân lập, thẩm định, phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đúng quy định trước pháp luật.
UBND TP.HCM giao Sở LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện kế hoạch này; kịp thời đề xuất, báo cáo UBND TP.HCM tháo gỡ khó khăn, giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Xem