Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lạng Sơn: Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

25/07/2022

 Những tháng đầu năm 2022, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song với sự vào cuộc tích cực, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, trong đó tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh, các đơn vị sản xuất gặp khó khăn do đại dịch Covid-19… góp phần đảm bảo đời sống người dân.

Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ, toàn tỉnh có 23.510 hộ nghèo, chiếm 12,20% dân số và 23.248 hộ cận nghèo, chiếm 12,07% dân số. Thời gian qua, cấp ủy và chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, chính sách hỗ trợ giảm nghèo được triển khai đồng bộ, hiệu quả như: Hỗ trợ giáo dục, đào tạo; cấp thẻ bảo hiểm y tế; Hỗ trợ tiền điện…  Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã đã hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo và các đối tượng chính sách ước đạt 427.880 thẻ. Thực hiện cứu đói cho 4.683 hộ gia đình (15.572 nhân khẩu) với 233.580 kg gạo, kinh phí 3,6 tỷ đồng. Tặng quà cho 1.730 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền hơn 1 tỷ đồng; tặng 524 suất quà cho đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền 314,4 triệu đồng; tặng 10 suất quà người cao tuổi trị giá 6 triệu đồng; 04 suất quà cho trẻ em trị giá 2,4 triệu đồng. Thực hiện chuyển quà tặng từ tỉnh, huyện, xã và các nguồn xã hội hóa, các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, các cá nhân cho 29.193 người, trị giá quà tặng 15,5 tỷ đồng.
Lãnh đạo huyện Hữu Lũng trao hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội đối với gia đình chính sách, người có công cũng được thực hiện tốt. Toàn tỉnh đã thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên cho 22.837 lượt người có công và thân nhân với kinh phí 44,8 tỷ đồng; Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ người có công với cách mạng và thân nhân; người hoạt động kháng chiến là 760 hồ sơ.
Trong công tác giải quyết việc làm. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, các chính sách lao động - việc làm được duy trì thường xuyên tại Trung tâm Dịch vụ việc làm, ước tạo việc làm mới cho trên 11.000 lao động trên địa bàn tỉnh, đạt 68,75% kế hoạch, trong đó: Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của tỉnh cho vay 2.364 dự án với doanh số cho vay đạt hơn 105,2 tỷ đồng, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho khoảng 3.000 lao động; trên 1.000 lao động được tạo việc làm mới từ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thương mại, du lịch, phát triển doanh nghiệp của tỉnh; trên 7.000 lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ngoài tỉnh.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 ngành chức năng tiếp tục kiểm tra, kiểm soát việc cấp sổ thông hành cho người lao động và xử lý nghiêm các trường hợp công dân xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua các đường mòn biên giới góp phần ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng. Từ đầu năm 2020, để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, việc triển khai thực hiện cơ chế hợp tác lao động qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc được tạm dừng, tuy nhiên trên thực tế vẫn phát sinh tình trạng lao động xuất cảnh bất hợp pháp qua biên giới làm việc.
Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Lũy kế đến ngày 28/02/2022 toàn tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là 126 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội duy trì ổn định. Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của công tác chăm lo đời sống cho người lao động, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh đã chú trọng các chính sách để thu hút người lao động gắn bó lâu dài. Việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và trả lương cho người lao động tại các doanh nghiệp cơ bản được thực hiện tốt đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Lạng Sơn tiếp tục quan tâm thực hiện các chỉ tiêu về đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo trên địa bàn, qua đó góp phần thực hiện các nhiệm vụ của ngành lao động trong năm 2022. Cụ thể, phấn đấu giải quyết việc làm mới trên 16.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên… 

Xem