Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Bình: Đẩy mạnh phát triển người tham gia BHXH, BHYT

02/06/2022

Ngày 1/6, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề về công tác tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 5 tháng đầu năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Bình cho biết, , tính đến hết tháng 5/2022, số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh là 104.568 người, tăng 478 người so với cuối năm 2021. Trong đó, BHXH bắt buộc là 70.625 người, tăng 383 người so với cuối năm 2021, đạt 93,9% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; BHXH tự nguyện là 33.943 lượt người, tăng 95 người so với cuối năm 2021, đạt 76% kế hoạch; BHYT là 810.510 lượt người, giảm 6.240 người so với cuối năm 2021, đạt 98,9% kế hoạch; BHTN là 62.744 lượt người, tăng 393 người so với cuối năm 2021.

Cũng trong 5 tháng đầu năm , tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn là 790.637 triệu đồng, đạt 36,1% kế hoạch thu, tăng 16.144 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021. Nợ BHXH, BHYT, BHTN được kiểm soát tốt, tỷ lệ nợ hằng tháng trong 5 tháng đầu năm 2022 đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Tổng số nợ đến hết tháng 5/2022 là 84.531 triệu đồng, chiếm 3,85% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao, giảm 4,01% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, BHXH tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH, BHTN chính xác, kịp thời và đúng đối tượng theo quy định, cụ thể: đã thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời, an toàn cho 47.489 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; 21.483 lượt người hưởng chế độ BHXH ngắn hạn; 3.343 người hưởng trợ cấp BHXH một lần; 1.124 người hưởng trợ cấp BHTN, hỗ trợ học nghề 259 người, hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề 454 người. Tổng số chi BHXH, BHTN là 1.239.851 triệu đồng. Công tác chi chế độ BHXH, BHTN được thực hiện đa dạng, linh hoạt; đặc biệt là đẩy mạnh phương thức chi trả không dùng tiền mặt, đến hết tháng 5/2022 có 59,9% người nhận các chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, đạt 99,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2022; người hưởng chế độ BHXH, BHTN hài lòng về cách thức tổ chức chi trả, thời gian, cơ sở vật chất và thái độ phục vụ.
Toàn cảnh Hội nghị
Trong 5 tháng đầu năm 2022, thanh toán chi phí KCB BHYT cho 325.350 lượt người (trong đó: KCB ngoại trú 286.756 lượt người; KCB nội trú 38.594 lượt người). Tỷ lệ liên thông dữ liệu chi phí KCB BHYT đạt 99,8%, trong đó dữ liệu gửi kịp thời trong ngày lên hệ thống giám định và thanh toán điện tử BHYT đạt 98,2%. Chi KCB BHYT 238.115 triệu đồng, bằng 34,71% kế hoạch Chính phủ giao năm 2022, giảm 10,09% so với cùng kỳ năm trước.
Về công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Bình - ông Nguyễn Văn Dũng cho biết, tỉnh đã xác nhận danh sách cho 7.810 lao động để đơn vị sử dụng lao động vay vốn trả lương cho người lao động phục hồi sản xuất và để được hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Ngoài ra, đã giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 10.368 triệu đồng cho 35.447 lao động của 2.731 đơn vị sử dụng lao động. Tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất trong 6 tháng là 1.755 triệu đồng cho 230 lao động của 6 đơn vị sử dụng lao động.
Đến hết tháng 12/2021, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Bình cũng đã hoàn thành chi hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 46.854 lao động với số tiền 117.248 triệu đồng; đến hết tháng 5/2022 thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp 12 tháng cho 2.830 đơn vị sử dụng lao động là 22,4 tỷ đồng, đạt 100% đơn vị sử dụng lao động thuộc diện được hỗ trợ.
 Riêng giai đoạn từ năm 2020 - đến tháng 5 năm 2022, BHXH tỉnh Quảng Bình đã chuyển hồ sơ qua cơ quan Công an để điều tra, khởi tố đối với 09 đơn vị nợ đóng kéo dài không chấp hành kết luận thanh tra, kiểm tra. Trong đó, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 02 đơn vị; không khởi tố vụ án hình sự, đình chỉ giải quyết kiến nghị 07 đơn vị. Qua công tác kiến nghị khởi tố đã thu hồi hơn 958 triệu đồng tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN.
Năm 2022, BHXH Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Bên cạnh duy trì các hoạt động tuyên truyền bằng phát hành các ấn phẩm, phát sóng, đăng tải các tin, bài, phóng sự trên Đài phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình, Tạp chí sinh hoạt Chi bộ và trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyên truyền thông qua hệ thống loa phát thanh của các xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tiểu khu; đã chú trọng tuyên truyền theo chiến dịch, theo chủ đề và truyền thông cao điểm như: Phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ phát động ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm 2022; phối hợp với Bưu điện tỉnh, UBND cấp xã tổ chức 157 Hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trực tiếp, qua đó phát triển được 1.915 người tham gia BHXH tự nguyện.
Trong những tháng cuối năm 2022, tỉnh Quảng Bình tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH và Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch về thu, phát triển đối tượng. Tăng cường thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ, chủ động chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tăng cường công tác giám định chi phí KCB BHYT, nhất là tập trung kiểm soát chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định, phát hiện những vấn đề bất thường trong chi KCB để tiến hành kiểm tra, giám định chuyên đề đối với các cơ sở KCB BHYT và kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT; tập trung vào nhóm đối tượng là nông dân, lao động khu vực phi chính thức. Đồng thời, thường xuyên chủ động thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về số liệu, kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT, đặc biệt là tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN và tình hình lạm dụng quỹ BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
Xem