Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Vĩnh Long: Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

06/07/2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Vĩnh Long tập trung triển khai thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, đào tạo nghề và giải quyết việc làm; chăm lo chu đáo cho đối tượng người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người lao động. 

Cụ thể, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh đã thành lập đoàn thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với 45.541 suất, trị giá trên 12,7 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 426 căn nhà cho người có công và thân nhân liệt sĩ với số tiền 12,7 tỷ đồng. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa vận động trên 5 tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người yếu thế và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thăm tặng 78.829 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em và đối tượng khác với số tiền trên 27,8 tỷ đồng; chi trả trợ giúp xã hội cho 47.339 đối tượng bảo trợ xã hội, với số tiền 137 tỷ đồng; cấp 11.126 thẻ BHYT cho người nghèo và 16.305 thẻ BHYT cho người cận nghèo. Tổ chức chúc thọ, mừng thọ 1.187 người cao tuổi 90 tuổi và 97 cụ 100 tuổi. Cùng với đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động được được 2,4 tỷ đồng; chi hỗ trợ cho 1.986 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với số tiền 2.524 triệu đồng.
Nhiều chương trình, dự án góp phần giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Tính đến hết tháng 6/2022, Vĩnh Long đã tổ chức tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho 16.192 người, đạt 46,93% kế hoạch năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57,5%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 19,39%. Giải quyết việc làm mới cho 12.377 lao động, đạt 61,89% kế hoạch; trong đó đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 593 lao động, đạt 34,88% kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tổ chức chi hỗ trợ cho 2.148 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ với số tiền 6,6 tỷ đồng.
Công tác tuyên truyền đến người dân về lợi ích khi tham gia bảo hiểm được các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện với nhiều hình thức, BHXH số (VssID) tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Tổng số người tham gia BHXH bắt buộc đến ngày 31/5/2022 là 102.713 người, đạt 96,1% kế hoạch BHXH Việt Nam giao và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước; tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là 15.288 người, đạt 53,7% kế hoạch BHXH Việt Nam giao và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số người tham gia BH thất nghiệp là 95.506 người, đạt 95,9% kế hoạch BHXH Việt Nam giao và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2020.
Nhà ở xã hội đang được đầu tư xây dựng, từng bước hình thành quỹ nhà ở xã hội để giải quyết một phần nhu cầu nhà ở dành cho người lao động thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... Dự kiến năm 2022, Vĩnh Long sẽ phát triển 176 căn; trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã hoàn thành đạt 50% khối lượng công việc.

Trong thời gian tới, tình Vĩnh Long tiếp tục quan tâm thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách về an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các hoạt động giải quyết việc làm và hỗ trợ kỹ năng, kiến thức khởi nghiệp cho người dân, nhất là thanh niên; liên kết, phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thực hiện có hiệu quả các chính sách bảo hiểm xã hội, giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng tham gia… 

Xem