Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

27/10/2021

Hiện nay, do tác động của đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc ngừng hoạt động, kéo theo ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu hoạt động, bao gồm cả công tác ATVSLĐ. Triển khai Luật An toàn, vệ sinh lao động, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành công văn, quyết định chỉ đạo triển khai thực hiện công tác này.

Các văn bản chỉ đạo các Sở, ban ngành, hội đoàn thể và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác ATVSLĐ thông qua việc triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN, Tháng hành động ATVSLĐ; Thành lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành, liên ngành công tác ATVSLĐ.

Công tác thông tin tuyên truyền cũng được tăng cường với số lượng 292 tin, bài, 36 phóng sự, 24 phỏng vấn, 11 hội thi trên báo, đài; tuyên truyền, cấp phát 6.123 băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tài liệu đến các doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp về chính sách pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội. Tổ chức trên 20 lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 1.221 người là chủ sử dụng lao động, cán bộ an toàn lao động, người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, người lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm. Tổ chức  09 lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật lao động cho trên 350 người là đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự.an-toan-lao-dong2.jpg
Ảnh minh họa
Các doanh nghiệp đã có ý thức chấp hành pháp luật ATVSLĐ và thực hiện chế độ, chính sách bảo hộ lao động cho người lao động theo quy định; đồng thời tăng cường tổ chức hoạt động cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, giám sát ATVSLĐ, PCCN tại doanh nghiệp, cơ sở. Các doanh nghiệp có lập kế hoạch bảo hộ lao động với đầy đủ nội dung, phù hợp với điều kiện của đơn vị, tự kiểm tra cơ sở, các đội sản xuất… việc chấp hành thực hiện các quy định về biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc của người lao động, kịp thời uốn nắn, điều chỉnh khắc phục những hạn chế, thiếu sót, về nguy cơ mất an toàn. Cán bộ làm công tác Bảo hộ lao động luôn đề cao trách nhiệm, nhiệt tình công tác góp phần tích cực vào việc duy trì hoạt động Bảo hộ lao động ở cơ sở. Công tác kiểm tra và tự kiểm tra ở các doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên. Công tác quan trắc môi trường lao động được các doanh nghiệp triển khai thực hiện. Có 19 lượt doanh nghiệp thực hiện kiểm định và khai báo sử dụng 209 máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ.
Tại Viễn thông Ninh Thuận (VNPTNT), trong quá trình sản xuất kinh doanh, đơn vị đã luôn đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiều chương trình, hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ, giúp người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hànhc ác quy định ATVSLĐ, giảm thiểu rủi to, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Hiện đơn vị có tổng số 235 CB, CNV, trong đó, có 101 lao động trực tiếp làm việc tại 07 đơn vị trực thuộc. Để đưa công tác ATVSLĐ đi vào nền nếp, VNPTNT thành lập Hội đồng ATVSLĐ và mạng lưới An toàn vệ sinh viên. Hàng năm, xây dựng chương xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể. Kiểm tra thường xuyên, định kỳ chấn chỉnh, nhắc nhở những vi phạm và đề xuất khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc... Cùng với đó, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện ATVSLĐ cũng là một trong những nội dung được đơn vị quan tâm thực hiện. Ngoài tuyên truyền, giáo dục, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về ATVSLÐ, phòng chống cháy nổ, VNPTNT phối hợp với cơ sở huấn luyện tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ATVSLĐ cho đội ngũ cán bộ quản lý và các an toàn vệ sinh viên, NLĐ. Chỉ riêng trong năm 2020, đơn vị đã tổ chức huấn luyện cho 171 người, trong đó, có 17 người làm công tác quản lý, 12 người làm công tác ATVSLĐ, 107 người làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ...
Công tác bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động được quan tâm thực hiện. Ngay từ đầu năm, VNPTNT đã trang bị đầy đủ, kịp thời các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động theo đúng chức danh, nghề nghiệp quy định. Thực hiện nghiêm túc công tác khám sức khỏe định kỳ, quan trắc môi trường làm việc và các chế độ, chính sách bồi dưỡng độc hại. Trong năm 2020, đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ, công nhân viên. Kết quả phân loại sức khỏe, loại I chiếm 10,5%, loại II chiếm 62%. Ngoài ra, thực hiện nghiêm túc chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho 100% lao động trong đối tượng được hưởng. Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức đo kiểm tra môi trường lao động với 642 mẫu đo. Kết quả phát hiện 60 mẫu chưa đạt tiêu chuẩn, tập trung vào các yếu tố: nhiệt độ, bụi, tiếng ồn...
Ngoài ra, VNPTNT còn tăng cường các hoạt động kiểm tra thường xuyên, đột xuất về ATVSLĐ đối với các tổ sản xuất, trạm viễn thông, trạm BTS, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ xảy ra mất ATVSLĐ, công tác bảo dưỡng thiết bị, máy móc, nơi làm việc...; rà soát, bổ sung các nội quy, quy định về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ cho phù hợp với thiết bị, phòng máy...; kiểm tra kiến thức cũng như việc chấp hành các quy định về kỹ thuật an toàn của công nhân. Phát động, vận động toàn thể cán bộ, công nhân viên tích cực tham gia xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc như: Vệ sinh hệ thống thoát nước, trồng cây xanh, vệ sinh phòng làm việc, nơi làm việc...
Ở thời điểm này, do tác động của đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc ngừng hoạt động, kéo theo ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu hoạt động, bao gồm cả công tác ATVSLĐ.  Trước tình hình đó, trong những tháng đầu năm 2021, cùng với việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động nhằm đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các sở ngành liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động nhằm đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc. Tiếp tục thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ mất an toàn lao động, nhất là các doanh nghiệp, cơ sở trong các lĩnh vực xây dựng, khai khoáng, hóa chất, sử dụng điện, cơ khí và làm việc trong không gian hạn chế. Qua đó, phát hiện, xử lý nghiêm các doanh nghiệp có hành vi vi phạm an toàn, vệ sinh lao động và các doanh nghiệp không thống kê, báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng theo quy định…
Xem