Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thành phố Hà Nội xác định 13 chỉ tiêu trong phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025

19/11/2021

Ngày 16/11, UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND về phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Hà Nội xác định 13 chỉ tiêu cần thực hiện đến năm 2025. Thành phố phấn đấu có ít nhất 70% số xã, phường, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên. Thông tin về phòng, chống mại dâm được đăng tải trên cơ quan báo chí Trung ương, Thành phố ít nhất một tháng một lần.

01.19.11.21.jpgẢnh minh họa.

Ít nhất 70% người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; ít nhất 60% người lao động trong các khu công nghiệp; 70% học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống mại dâm.
Thành phố cũng đặt mục tiêu 100% các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống mại dâm. 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố triển khai mô hình phòng, chống mại dâm cấp xã. Ít nhất 50% các quận, huyện, thị xã lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình an sinh trợ giúp xã hội, chương trình phòng, chống ma túy, chương trình phòng, chống HIV/AIDS.
100% tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời. Hằng năm, tăng từ 3-5% số tội phạm liên quan đến mại dâm được xử lý theo quy định của pháp luật. Triệt xóa 100% điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm, không để phát sinh điểm mới. Duy trì không để tái hoạt động trở lại tại các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm đã triệt xóa. Hằng năm, tổ chức kiểm tra trên 60% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn quản lý.
Ít nhất 10% địa bàn cấp huyện xây dựng, triển khai mô hình thí điểm về phòng, ngừa mại dâm, hỗ trợ can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm.
Ít nhất 60% người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng. Ít nhất 70% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ cấp thành phố và 50% ở cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực phòng, chống mại dâm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về công tác phòng, chống mại dâm; thực hiện các can thiệp giảm hại; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm.
Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, ngoài triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, UBND thành phố còn yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức thực hiện đồng bộ 4 nhóm giải pháp, gồm: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống mại dâm; các cấp ủy Đảng đưa chương trình phòng, chống mại dâm vào văn kiện, nghị quyết và chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội và thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện…
Cùng với đó, huy động nguồn lực các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, chương trình phòng, chống ma túy, chương trình phòng, chống HIV/AIDS; đồng thời tranh thủ sự tài trợ về tài chính, giúp đỡ về chuyên môn kỹ thuật, kinh nghiệm, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ huy động được của các tổ chức quốc tế trong công tác phòng, chống mại dâm.
Theo số liệu thống kê của Sở LĐTBXH Hà Nội, từ đầu năm 2021 đến nay, Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm (Đội liên ngành 178) các cấp đã kiểm tra gần 2.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự đang hoạt động trên địa bàn Hà Nội, qua đó phát hiện, xử lý vi phạm hơn 100 cơ sở. Lực lượng công an các cấp đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhiều vụ liên quan đến hoạt động mại dâm...
Hoạt động mại dâm trên địa bàn Hà Nội tuy đã được kiềm chế song diễn biến ngày càng tinh vi. Trong khi đó, thành phố Hà Nội là địa bàn giáp ranh với nhiều tỉnh, cũng là nơi tập trung không ít cơ sở kinh doanh dễ phát sinh các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm, nên việc đấu tranh đẩy lùi hoạt động mại dâm còn nhiều gian nan, thách thức.
Cùng với việc kiểm tra, xử lý vi phạm, nhằm hạn chế phát sinh hoạt động mại dâm, ngành LĐTBXH duy trì triển khai "Mô hình hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Chính quyền các địa phương đã, đang phát huy tốt hơn vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng như người lao động làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ.
Ông Phùng Quang Thức, Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội cho rằng, một số quy định liên quan đến công tác phòng, chống mại dâm hiện hành không còn phù hợp với thực tiễn, mức xử lý vi phạm hành chính còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Vì thế, các cơ quan chức năng cần sớm ban hành chính sách, pháp luật về công tác phòng, chống mại dâm cho phù hợp với giai đoạn hiện nay.
Xem
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH