Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 -2025

18/11/2021

 Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Theo đó phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân trên 6,5%/năm.

infographic5774292.jpg 

Xem