Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Nam phấn đấu 100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực trên cơ sở giới được trợ giúp

21/10/2021

 Tỉnh Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025, 100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực trên cơ sở giới được trợ giúp bằng các hình thức khác nhau; 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh họa
Đây là một trong những mục tiêu của Kế hoạch về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 vừa được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành.
Theo đó, Kế hoạch nhằm cụ thể hoá các nội dung và triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh nhằm đạt được các mục tiêu của Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025”.
Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong việc chỉ đạo và thực hiện công tác bình đẳng giới, đặc biệt là công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương. 
Qua đó, thực hiện tốt các mục tiêu về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
Tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý các vụ việc bạo lực trên cơ sở giới, nhất là các vụ việc bạo lực xảy ra trong môi trường gia đình. Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, hướng tới xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng, không bạo lực.
Tỉnh Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025: 80% cán bộ chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan được nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
100% cán bộ làm công tác bình đẳng giới của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tại cộng đồng được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực học đường.

Đồng thời, có tối thiểu 50% người bị bạo lực trên cơ sở giới tìm kiếm sự trợ giúp từ cơ quan cung cấp dịch vụ. 100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực trên cơ sở giới được trợ giúp bằng các hình thức khác nhau.  

Xem