Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề

08/02/2021

 Ngày 28 tháng 12 năm 2020, Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 16/2020/TT-BLDTBXH Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề

 Theo đó, quy định 89 định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề gồm:

1. Kỹ thuật điêu khắc gỗ trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 1a;
2. Kỹ thuật điêu khắc gỗ trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 1b;
3. Thanh nhạc trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 2a;
4. Thanh nhạc trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 2b;
5. Chạm khắc đá trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 3a;
6. Chạm khắc đá trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 3b;
7. Logistic trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 4a;
8. Logistic trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 4b;
9. Kế toán doanh nghiệp trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 5a;
10. Kế toán doanh nghiệp trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 5b;
11. Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 6a;
12. Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 6b;
13. Công nghệ sinh học trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 7a;
14. Công nghệ sinh học trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 7b;
15. Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 8a;
16. Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 8b;
17. Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 9;
18. Lập trình máy tính trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 10a;
19. Lập trình máy tính trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 10b;
20. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 11a;
21. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 11b;
22. Công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 12a;
23. Công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 12b;
24. Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 13a;
25. Công nghệ kỹ thuật ô tô trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 13b;
26. Công nghệ chế tạo dụng cụ trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 14a;
27. Công nghệ chế tạo máy trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 14b;
28. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 15a;
29. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 15b;
30. Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 16a;
31. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 16b;
32. Công nghệ kỹ thuật môi trường trình độ trung cấp được quy định tại
34. Sản xuất Phân bón trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 18a;
35. Sản xuất Phân bón trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 18b;
36. Khoan đào đường hầm trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 19a;
37. Khoan đào đường hầm trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 19b;
38. Chế tạo khuôn mẫu trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 20a;
39. Chế tạo khuôn mẫu trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 20b;
40. Lắp đặt thiết bị cơ khí trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 21a;
41. Lắp đặt thiết bị cơ khí trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 21b;
42. Lắp đặt thiết bị lạnh trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 22a;
43. Lắp đặt thiết bị lạnh trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 22b;
44. Nguội chế tạo trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 23a;
45. Nguội chế tạo trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 23b;
46. Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 24a;
47. Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 24b;
48. Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 25a;
49. Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 25b;
50. Vận hành nhà máy thủy điện trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 26a;
51. Vận hành nhà máy thủy điện trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 26b;
52. Cơ điện lạnh thủy sản trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 27a;
53. Cơ điện lạnh thủy sản trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 27b;
54. Luyện gang trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 28a;
55. Luyện gang trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 28b;
56. Kỹ thuật lò hơi trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 29a;
57. Kỹ thuật lò hơi trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 29b;
58. Kỹ thuật thiết bị sản xuất Dược trình độ trung cấp được quy định tại
60. Công nghệ thực phẩm trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 31a;
61. Công nghệ thực phẩm trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 31b.
62. May thời trang trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 32a;
63. May thời trang trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 32b;
64. Cốp pha - giàn giáo trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 33;
65. Cốt thép – Hàn trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 34;
66. Nề - Hoàn thiện trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 35;
67. Trồng cây lương thực, thực phẩm trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 36a;
68. Trồng cây lương thực, thực phẩm trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 36b;
69. Trồng rau trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 37;
70. Khuyến nông lâm trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 38a;
71. Khuyến nông lâm trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 38b;
72. Lâm nghiệp trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 39a;
73. Lâm nghiệp trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 39b;
74. Dịch vụ thú y trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 40;
75. Dược trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 41a;
76. Dược trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 41b;
77. Điều dưỡng trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 42a;
78. Điều dưỡng trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 42b;
79. Hướng dẫn du lịch trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 43a;
80. Hướng dẫn du lịch trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 43b;
81. Nghiệp vụ lễ tân trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 44a;
82. Quản trị lễ tân trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 44b;
83. Kỹ thuật chế biến món ăn trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 45a;
84. Kỹ thuật chế biến món ăn trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 45b;
85. Xếp dỡ cơ giới tổng hợp trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 46a;
86. Xếp dỡ cơ giới tổng hợp trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 46b;
 
 
Văn bản chi tiết tại đây
Xem