Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hải Phòng: Triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2020

15/09/2020

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đề án 1237) và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Đề án 150) năm 2019; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2020. 

Hải Phòng: Tổ chức triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2020 - Ảnh 1.
Lãnh đạo TP Hải Phòng dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Cụ thể, tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân; hiệu quả quản lý nhà nước và kết quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ; thường xuyên kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 515 thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phù hợp với tình hình thực tiễn.
Đồng thời tiếp tục rà soát, xác minh, chuẩn hoá thông tin, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; tích hợp cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Tổ chức tập huấn hướng dẫn, triển khai thực hiện quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin khi có kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên.
Thu thập, kết nối, xử lý thông tin phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tổ chức, thông báo, thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến các tổ chức, cá nhân có liên quan và gia đình liệt sĩ.

Thường xuyên, kiểm tra thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời phát hiện những khâu yếu để khắc phục, rút kinh nghiệm. Thực hiện nghiêm túc chế độ, nền nếp báo cáo ở tất cả các cấp; kịp thời đề xuất, xử lý những vấn đề vướng mắc, phát sinh.

Trưởng Ban chỉ đạo 515, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở LĐ-TBXH và các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ. Khai thác có hiệu quả thông tin tại Cổng thông tin điện tử ngành Chính sách Quân đội, phần mềm hệ thống thông tin về liệt sĩ và phần mềm Giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị phục vụ công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ và cung cấp thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tham mưu giúp Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150, giai đoạn 2013 -2020.

Sở LĐ-TBXH khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; cung cấp và tiếp nhận thông tin qua cổng thông tin điện tử do Bộ LĐ-TB&XH quản lý, bảo đảm chính xác, thuận lợi. Báo tin cho các trường hợp mộ liệt sĩ xác định được đầy đủ thông tin cho thân nhân và gia đình liệt sĩ. 

Xem