Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo quốc gia xây dựng Lộ trình thực hiện Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay

29/07/2020

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo quốc gia xây dựng Lộ trình thực hiện Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay. Tham dự có ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ LĐ-TBXH); ông Ingo Imhoff , Giám đốc chương trình GIZ RECOTVET; đại diện các Bộ, ban ngành liên quan, các Tổ chức quốc tế…

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ LĐ-TBXH) cho biết, trước những thay đổi nhanh chóng của thế giới công việc và tương lai việc làm do tác động của công nghệ, tiếp nối nỗ lực khu vực, trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Ban Thư ký ASEAN đề xuất xây dựng “Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay”.

115970809-214030593264453-7579242237899027294-n.jpg

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ LĐ-TBXH) phát biểu khai mạc Hội thảo

Tuyên bố đã nhận được sự ủng hộ và thông qua của các Bộ trưởng Lao động ASEAN và các Bộ trưởng Giáo dục ASEAN. Tuyên bố cũng được các Nhà Lãnh đạo ASEAN chính thức thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 ngày 26 tháng 6 năm 2020. Tuyên bố một lần nữa tái khẳng định cam kết của các Nhà Lãnh đạo ASEAN trong việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN lấy con người làm trung tâm cũng như cam kết phát triển nguồn nhân lực thông qua hợp tác chặt chẽ về giáo dục và học tập suốt đời nhằm thúc đẩy hợp về khoa học và kỹ thuật. Theo đó, các Bộ trưởng phụ trách Lao động và các Bộ trưởng phụ trách Giáo dục ASEAN đã được các Nhà Lãnh đạo ASEAN giao cho việc xây dựng Lộ trình thực hiện.
Mục tiêu tổng quát của Lộ trình nhằm hiện thực hóa các nội dung của Tuyên bố thông qua các chiến lược/hoạt động cấp quốc gia và khu vực cũng như đưa ra các hướng dẫn mang tính chiến lược cho kênh Lao động và Giáo dục ASEAN về việc lên kế hoạch, triển khai, giám sát và đánh giá các hoạt động nhằm thực hiện Tuyên bố. Theo kế hoạch, Lộ trình thực hiện Tuyên bố sẽ được ghi nhận tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 vào tháng 11 năm 2020. Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan trong quá trình hoàn thiện Lộ trình này. Với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực khu vực về phát triển nguồn nhân lực có lồng ghép các ưu tiên quốc gia trong các vấn đề liên quan.
116041512-289606482267330-6749251435439130966-n.jpg
Toàn cảnh Hội thảo
Theo Dự thảo xây dựng Lộ trình thực hiện Tuyên bố, khung thời gian thực hiện Lộ trình này là từ năm 2020 - 2030, có thể được các quốc gia thành viên ASEAN gia hạn với các ưu tiên trong tương lai. Tầm nhìn nguồn nhân lực ASEAN sẵn sàng cho tương lai và được trang bị kỹ năng cho phép họ đóng góp vào sự phát triển bền vững, khả năng cạnh tranh và khả năng phục hồi của ASEAN với 05 kết quả đầu ra: 1. Văn hóa học tập suốt đời, 2. Giáo dục và việc làm bao trùmcho tất cả mọi người; 3. Năng lực và trình độ phù hợp nhu cầu; 4. Cơ hội việc làm và khả năng tìm được việc làm tốt hơn của sinh viên tốt nghiệp; 5. Chính sách phát triển nguồn nhân lực hợp lý. Tương ứng với đó là 05 lĩnh vực chương trình cụ thể: Lĩnh vực chương trình 1: Nhận thức của công chúng, Các chính sách và sáng kiến đối với học tập suốt đời, Tận dụng TVET; Lĩnh vực chương trình 2: Chất lượng và khả năng tiếp cận của đào tạo kỹ năng và các cơ hội việc làm; Lĩnh vực chương trình 3: Các hệ thống giáo dục, Quan hệ đối tác công tư, Hệ thống thông tin thị trường lao động; Lĩnh vực chương trình 4: Chính sách và khung thể chếvề lao động, giáo dục và kinh tế; Lĩnh vực chương trình 5: Các chính sách quốc gia, kế hoạch hành động và khung thể chế của phát triển nguồn nhân lực, Các nguồn tài chính…
113149505-2801177163447238-8405477360271583478-o.jpg
Chiều cùng ngày, cuộc họp nhóm lần thứ hai về Dự thảo xây dựng Lộ trình thực hiện Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay được tổ chức theo hình thức trực tuyến với các đại diện tham gia từ các ban, ngành, quốc gia ASEAN.
 
Xem