Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Yên Bái: 1 trong 5 tỉnh triển khai thanh toán bảo hiểm y tế theo định suất

02/07/2020

Việc triển khai thí điểm phương thức thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) này nhằm giúp các cơ quan có thẩm quyền của các tỉnh và trung ương, cũng như các bên liên quan chi trả theo nhóm chẩn đoán liên quan sẽ thúc đẩy nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải thiện cơ chế tài chính, đặc biệt là dành cho người nghèo và kiểm soát chi phí tốt hơn.

Yên Bái là 1 trong 5 tỉnh trong cả nước thí điểm triển khai phương thức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo định suất sửa đổi và phương thức thanh toán theo nhóm chẩn đoán liên quan bắt đầu từ tháng 7 đến 12/2020.

Theo UBND Tỉnh Yên Bái, việc triển khai thanh toán bảo hiểm y tế theo định suất dựa trên nguyên tắc đảm bảo tính tự chủ về tài chính của các cơ sở khám chữa bệnh, khoán quỹ định suất ngay từ đầu kỳ để cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp. Tạo sự công bằng giữa các cơ sở khi phân bổ quỹ khám chữa bệnh. Quỹ định suất của từng cơ sở khám chữa bệnh được tính toán dựa trên suất phí cơ bản chung toàn quốc, tần suất, chi phí khám chữa bệnh của từng cơ sở khám chữa bệnh dựa trên số liệu năm trước liền kề.

Phạm vi áp dụng gồm quy định về tổng quỹ định suất chi khám chữa bệnh BHYT ngoại trú. Không bao gồm các chi phí ngoài định suất; giao, tạm ứng quỹ định suất; điều chỉnh, thanh toán, quyết toán quỹ định suất.
Đối tượng áp dụng là cơ sở có khám chữa bệnh BHYT ngoại trú; người bệnh khám chữa bệnh BHYT ngoại trú tại các cơ sở y tế từ tuyến huyện trở xuống và người bệnh khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở y tế tuyến tỉnh, trung ương. Các đối tượng khác được áp dụng phương thức thanh toán theo DRG (phương thức thanh toán theo nhóm trường hợp bệnh) hoặc phương thức thanh toán theo giá dịch vụ hiện hành
Việc xác định quỹ định suất của từng tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2020 sẽ căn cứ tổng dự toán chi khám chữa bệnh BHYT năm 2020 của tỉnh đó và tỷ trọng chi phí ngoại trú trong định suất 6 tháng cuối năm 2019 trên tổng chi phí khám chữa bệnh năm 2019 của tỉnh.
Quỹ định suất 6 tháng cuối năm = Số giao dự toán chi khám chữa bệnh BHYT 2020 nhân (x) Chi khám chữa bệnh ngoại trú 6 tháng cuối năm 2019/Tổng chi BHYT năm 2019 nhân (x) Chi trong định suất năm 2019/ Tổng chi ngoại trú trong định suất năm 2019.
Mô hình thí điểm chi trả BHYT sẽ là cơ sở để Bộ Y tế và BHXH Việt Nam hoàn thiện điều chỉnh phương thức chi trả theo nhóm chẩn đoán liên quan và sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc bắt đầu từ 1/1/2021.
Xem