Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Long An: Nhiều biện pháp hỗ trợ người nghèo vươn lên

04/09/2019

Thời gian qua, từ nguồn vốn ưu đãi, nhiều đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Long An đã vươn lên thoát nghèo bền vững, trở thành hộ khá, giàu ở địa phương.

Hộ nghèo, cận nghèo rất cần sự tiếp sức của xã hội để vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Theo đó, NHCSXH tỉnh Long An thông qua 4 hội, đoàn thể để kịp thời trao “cần câu” cho người nghèo.

Ngân hàng chính sách xã hội: đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, cơ quan ban ngành giải ngân vốn tín dụng đến đúng đối tượng thụ hưởng và đạt được những hiệu quả kinh tế - xã hội, góp phần giúp hàng trăm hộ thoát nghèo; thu hút lao động có việc làm, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; xây dựng  những công trình nước sạch và công trình vệ sinh môi trường ở nông thôn và các chương trình cho vay khác.
Chính sách ưu đãi đã giúp bà con nông dân ở Long An vươn lên phát triển kinh tế
Thông qua hoạt động tín dụng đã hình thành liên kết giữa Ngân hàng tạo ra mô hình quản lý phù hợp, hiệu quả cao, do có chủ trương đúng đắn, chính sách phù hợp đã đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến đối tượng thụ hưởng nhanh nhất, hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo và người thoát nghèo tiếp cận nguồn vốn, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo...
Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Lê Bá Chuyên chia sẻ: “Những năm qua, vốn cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đến với 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, đặc biệt là các xã nghèo, xã vùng sâu, vùng xa, xã biên giới thuộc vùng khó khăn của tỉnh. Nguồn vốn chủ yếu được đầu tư phát triển đàn gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả… đã góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, làm chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn cho hàng ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Các hộ này vay vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần hạn chế đáng kể việc cho vay nặng lãi ở nông thôn”.
Tạo điều kiện cho người dân vươn lên thoát nghèo
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An, qua gần 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Long An đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp để phát huy kết quả đạt được, thực hiện thành công chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Đến nay, các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo được các cấp, ngành trong tỉnh triển khai tốt, tạo điều kiện cho hộ nghèo ổn định đời sống, phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo.
Long An đang tập trung nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững
Trong 6 tháng đầu năm 2019, các huyện, thị xã, thành phố đã chi trả trợ cấp cho 50.801 đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng, kinh phí 56.213,19 triệu đồng; trợ cấp đột xuất cho 23 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 40 triệu đồng; trợ cấp Tết cho 190 hội viên Hội người mù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kinh phí 76 triệu đồng; trợ cấp Tết cho 381 hộ Việt kiều Campuchia chưa có hộ tịch hộ khẩu có khó khăn về đời sống, kinh phí 190,5 triệu đồng.
Quyết định tiếp nhận 30 đối tượng BTXH vào Trung tâm BTXH nâng tổng số đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm là 383 người (trong đó: 12 người khuyết tật, 48 người cao tuổi cô đơn, 03 trẻ em mồ côi, 320 người khuyết tật thần kinh, tâm thần lang thang).
Bên cạnh đó Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thường trực Ban vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp trong tỉnh tiếp tục bổ sung, cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp và triển khai thực hiện tiếp trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để có điều kiện giúp đỡ người nghèo trong tỉnh phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống.
Xem