Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thái Bình: dành hơn 2,5 tỷ đồng hỗ trợ quỹ khuyến học

10/11/2004

Tỉnh Thái Bình vừa phát hành đợt xổ số đặc biệt dành làm Quỹ khuyến học và sau 1 tháng phát động, đã thu trên 2,5 tỷ đồng.

Số tiền này được phân bổ cho Hội khuyến học tỉnh: 10%, Hội khuyến học huyện, thành phố: 20%, Hội khuyến học xã, phường, thị trấn, trường THPT, đại học, cao đẳng, THCN: 70%. Hiện nay, tất cả các xã, phường, thị trấn ở tỉnh Thái Bình đều có hội khuyến học, với 180.000 hội viên. Trong những năm qua, bằng nguồn quỹ khuyến học, Hội đã tổ chức trao thưởng cho trên 12 vạn học sinh, giáo viên dạy giỏi, trên 1000 học sinh nghèo vượt khó và hỗ trợ nhiều sách, tài liệu giảng dạy cho các trung tâm học tập cộng đồng trong tỉnh.
Xem