Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Ngãi đào tạo thuyền trưởng máy trưởng và đào tạo nghề

17/02/2005

Hội nghề cá Quảng Ngãi phối hợp với Trường Trung học nghiệp vụ thuỷ sản 2 thành phố Hồ Chí Minh vừa kết thúc lớp đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng 5 cho gần 100 ngư dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), trong đó có 50 thuyền trưởng, 49 máy trưởng. Các học viên được trang bị những kiến thức về Luật Hàng hải, kỹ thuật khai thác hải sản, các tín hiệu quốc tế, quy trình sử dụng máy tàu cá, nguyên lý cấu tạo và hoạt động của máy thuỷ. Các quy trình, quy phạm về đăng kiểm tàu cá. Kết quả có 100% học viên đã tốt nghiệp và được cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng. Như vậy, đến đầu năm 2005 huyện Lý Sơn đã có gần 200 ngư dân theo học các lớp thuyền trưởng, máy trưởng.

Năm 2005, Hội nghề cá Quảng Ngãi có kế hoạch phối hợp với Trường trung học nghiệp vụ thuỷ sản 2 thành phố Hồ Chí Minh mở 2 – 3 lớp đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng (hạng 5) tàu đánh bắt hải sản cho từ 200 – 300 ngư dân của huyện hải đảo Lý Sơn. Nếu thực hiện đạt được kế hoạch trên thì cuối năm 2005 huyện Lý Sơn đạt 80% số tàu thuyền có thuyền trưởng, máy trưởng. Năm 2005, Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm Quảng Ngãi (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi) phấn đấu đào tạo nghề may công nghiệp, điện dân dụng, tin học cho trên 900 học viên, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên, hợp đồng với giáo viên ở các trường đào tạo nghề của Trung ương và tỉnh, đầu tư mua sắm các loại máy móc, trang thiết bị giảng dạy, mở rộng cơ sở vật chất phục vụ nội trú cho các đối tượng chính sách, con em dân tộc. Được biết, năm 2004, Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm Quảng Ngãi đã đào tạo nghề cho trên 600 học viên là con em các đối tượng chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số với các ngành may công nghiệp, điện dân dụng, tin học. Trung tâm đã giới thiệu việc làm cho trên 500 lao động và tư vấn việc làm cho trên 2500 lượt người. Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN)
Xem