Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đà Nẵng: 2,5 tỷ đồng đào tạo nghề miễn phí cho 3714 lao động

26/01/2005

Sở Lao động – TBXH Đà Nẵng cho biết, trong năm 2005, thành phố sẽ đầu tư 2,5 tỷ đồng để đào tạo nghề ngắn hạn miễn phí cho thanh niên, lao động. Dự kiến có khoảng 3714 người tham dự các khoá đào tạo này. Các đối tượng ưu tiên là con em gia đình chính sách, tàn tật, các hộ nghèo, thuộc diện giải toả, dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ. Thảo Lan

Xem