Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đào tạo nguồn nhân lực: Vấn đề cấp bách của Hậu Giang

26/01/2005

Hậu Giang có 85% dân số là nông dân, vậy đầu tiên là phải đào tạo cho nông dân. Tỉnh đang chuẩn bị thực hiện việc gom nông dân vào từng cụm, hoặc hợp tác xã (HTX) chuyên sản xuất về một sản phẩm, và chúng ta mời chuyên gia đến đây dạy kỹ thuật cao nhất cho họ. Chủ yếu là đào tạo cho ban lãnh đạo HTX, để lực lượng này hướng dẫn lại cho xã viên. Phương pháp này ít tốn kém mà hiệu quả cao.

Về cán bộ các ban ngành, thứ nhất cần tiếp tục có chính sách thu hút nhân tài về công tác tại Hậu Giang, thứ hai là nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ tại chỗ bằng cách tổ chức nhiều lớp học ngắn hạn để đào tạo cấp tốc theo kiểu tại chức. Hậu Giang chưa có trường đại học và trường dạy nghề, nhưng đó cũng là một thuận lợi vì sẽ không đầu tư tràn lan nhiều trường nhiều cấp vừa không chất lượng vừa dàn mỏng kinh phí, mà chỉ nên mở một trường Cao đẳng cộng đồng để đào tạo và bồi dưỡng cho dân trong tỉnh, nhất là cán bộ các ban ngành đoàn thể những kiến thức, nghề nghiệp mà địa phương còn thiếu. Ví như cần cho cán bộ nắm được kiến thức, kỹ năng sử dụng máy vi tính để thực hiện vi tính hóa công tác văn phòng, lưu trữ, làm cơ sở tiến tới cải cách hành chính; hoặc truy cập thông tin trên mạng internet để tiếp cận, bổ sung nhiều thông tin bổ ích, đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng cao, thì trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang sẽ thiết kế lớp bồi dưỡng 2 tuần, mời chuyên gia tin học văn phòng về trường dạy. Và còn rất nhiều lớp ngắn hạn nhưng rất cần thiết như thế... Tuấn Cường
Xem