Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Năm 2004: số người được dạy nghề tăng 7,3%

10/01/2005

Đến hết năm 2004, cả nước có 231 trường dạy nghề (101 trường thuộc Trung ương và 130 trường thuộc địa phương quản lý), 335 trung tâm dạy nghề, 141 trường CĐ và THCN có dạy nghề, và hàng trăm cơ sở dạy nghề nhỏ lẻ khác. Trong xu thế dạy nghề và học nghề tăng, năm qua, hệ thống đào tạo trên đã dạy nghề cho trên 1, 153 triệu người (trong đó dạy nghề dài hạn là 202.700 người và dạy nghề ngắn hạn là 950.300 người), đạt 100,3% kế hoạch và tăng 7,3% so với năm trước. Điều đáng lưu ý là trong năm đã tiến hành nhiều hình thức và mô hình mới rất hiệu quả, như dạy nghề cho lao động nông thôn, học sinh dân tộc thiểu số nội trú và bộ đội xuất ngũ, giúp cho hàng chục vạn đối tượng trên có nghề để lập thân, lập nghiệp, nâng cao năng suất lao động, cải thiện cuộc sống.

Với chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của mình, năm qua, Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động – TBXH) đã tích cực tham gia sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục về phần dạy nghề theo hướng sẽ hình thành hệ thống giáo dục thực hành với 3 trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng nghề; và xây dựng nhiều văn bản pháp luật, đề án khác trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua; góp phần hoàn chỉnh thêm một bước cơ sở pháp lý trong hoạt động đào tạo nghề. Cùng với việc tiếp tục thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực đào tạo nghề” và các dự án hợp tác với nhiều nước tiên tiến trong lĩnh vực dạy nghề, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường nghề, và đặc biệt là đã tổ chức thành công Hội thi Tay nghề ASEAN lần thứ V với kết quả Đoàn Việt Nam đoạt nhiều huy chương và xếp thứ nhất toàn đoàn trong tổng số 8 nước tham gia, năm 2004 vừa qua, Tổng cục Dạy nghề đã thẩm định xong 57 chương trình dạy nghề dài hạn cho 35 nghề phổ biến; thẩm định và đưa vào đào tạo thí điểm 27 chương trình dạy nghề lưu động và 5 chương trình dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn; tiếp tục hoàn thiện 19 chương trình dài hạn của 13 nghề phổ biến để trình Hội đồng Thẩm định Quốc gia.. nhằm ban hành, áp dụng rộng rãi trong năm 2005. Nhằm đạt được mục tiêu nâng số lao động qua đào tạo nghề lên 18%, năm 2005, ngành dạy nghề sẽ phấn đấu tăng 3% số người được dạy nghề mà trọng tâm là tăng tỷ lệ dạy nghề dài hạn. Phan Tự Kiên
Xem