Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

An toàn lao động ở Hà Tây: Nhìn từ góc độ tổ chức thực hiện

15/03/2005

Đã qua 6 năm thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương về tổ chức tuần lễ an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (AT-VSLĐ-PCCN), công tác này đã được thực hiện nghiêm túc từ tỉnh đến các huyện, thị xã; được các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân các địa phương hưởng ứng sôi nổi.

Trước hết có thể đánh giá, sự chỉ đạo của tỉnh Hà Tây đối với lĩnh vực AT-VSLĐ-PCCN đã mang tính chuyên nghiệp, bài bản. Hàng năm, UBND tỉnh thường xuyên củng cố kiện toàn BCĐ tỉnh, ra kế hoạch chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ; quán triệt các văn bản của TƯ, tỉnh tới các huyện, thị xã, các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đáng nói là trong tuần lễ do Chính phủ phát động, đã diễn ra các hoạt động sôi nổi: Tổ chức đi kiểm tra các hoạt động hưởng ứng của các huyện, thị xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh. Qua kiểm tra để nhắc nhở, uốn nắn những thiếu sót trong quản lý, tổ chức các hoạt động lao động sản xuất, thực hiện tốt hơn quy trình, nội quy lao động và phòng chống cháy nổ tại các đơn vị. BCĐ các huyện thị xã thành lập các đoàn đi kiểm tra và tham dự các hoạt động do các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tổ chức. Trong năm, chỉ tính trong tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN, BCĐ của 14 huyện, thị xã đã tổ chức kiểm tra gần 200 doanh nghiệp, đơn vị; lập biên bản đề nghị xử lý 18 doanh nghiệp, đơn vị có nhiều vi phạm trong lĩnh vực an toàn lao động, PCCN. Tại các doanh nghiệp, các hoạt động có chiều sâu như tọa đàm, hội thi an toàn viên giỏi, hội thi PCCC, mở các lớp tập huấn về công tác AT-VSLĐ-PCCN và khám sức khỏe cho người lao động đẫ diễn ra. Nhiều doanh nghiệp hưởng ứng tốt tuần lễ và phát động tháng an toàn lao động, coi đây là dịp để rà soát lại tổ chức, nhân sự của BCĐ, rà soát lại các quy trình, quy phạm sử dụng thiết bị máy móc, nội quy, biểu mẫu, biển báo về an toàn lao động; nhiều doanh nghiệp đầu tư hàng trăm triệu đồng để mua sắm trang thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho công nhân Những hoạt động thiết thực và hiệu quả đó đã góp phần làm giảm số vụ tai nạn lao động, đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp. Nếu năm 2003, toàn tỉnh xảy ra 60 vụ tai nạn lao động, làm 7 người chết, 3 người bị thương nặng, chi phí do tai nạn lao động gây ra lên tới 1,6 tỷ đồng; thì năm 2004, giảm còn 24 vụ, làm 4 người chết, 20 người bị thương, tổng chi phí 546 triệu đồng. Bệnh nghề nghiệp toàn tỉnh dừng lại ở con số 500 người, chưa có chiều hướng gia tăng.Tuy nhiên, điều đáng nói là số vụ cháy nổ và số vụ cháy rừng lại tăng và thiệt hại nghiêm trọng. Năm 2003 toàn tỉnh xảy ra 21 vụ cháy làm 1 người chết, 2 người bị thương, 1 vụ cháy 9,8ha rừng, không xảy ra vụ nổ nào, tổng thiệt hại tài sản khoảng 500 triệu đồng; thì năm 2004 đã xảy ra 35 vụ cháy làm 1 người chết, 5 người bị thương, 2 vụ cháy 4,8ha rừng và 1 vụ mất cắp vật liệu nổ, tổng thiệt hại tài sản ước gần 2,1 tỷ đồng.Con số này phản ánh một thực trạng: Chưa phải tất cả BCĐ các cấp, các ngành đều quan tâm đúng mức đến công tác AT-VSLĐ-PCCN; thậm chí còn có huyện chưa củng cố lại BCĐ, nên việc chỉ đạo và lập kế hoạch thực hiện không hiệu quả. Công tác tuyên truyền và hoạt động ở nhiều nơi còn chung chung, hình thức, qua loa chiếu lệ. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác AT-VSLĐ-PCCN ở khối các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân và các làng nghề còn rất hạn chế và bị xem nhẹ. Lực lượng thanh tra viên về an toàn lao động ở các địa phương còn quá ít. Công tác tập huấn về AT-VSLĐ-PCCN chưa được tổ chức thường xuyên nên hiểu biết của người lao động còn hạn chế. Về khách quan, điều đáng bàn là tổ chức quản lý trong các doanh nghiệp - nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ còn manh mún, rải rác trong khu, cụm dân cư; quy mô sản xuất không lớn, sử dụng lao động ít, nên việc chấp hành Bộ luật Lao động - nhất là những quy định về bảo hộ lao động rất khó khăn. Chưa kể tới trình độ sử dụng phương tiện máy móc của công nhân, người lao động còn non kém; công nghệ thiết bị máy móc lạc hậu, cũ kỹ, ảnh hưởng tới ATLĐ và khó có thể cải thiện điều kiện, môi trường lao động... Đức Tùng (Tạp chí LĐXH)
Xem