Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị Mạng ASEAN về An toàn Vệ sinh Lao động lần thứ 6

23/02/2005

Theo thứ tự, năm 2005, Việt Nam được vinh dự là nước đăng cai tổ chức Hội nghị Mạng ASEAN về An toàn vệ sinh lao động lần thứ 6.

Với mục đích nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm về ATVSLĐ, Hội nghị sẽ thảo luận những vấn đề liên quan đến hoạt động ATVSLĐ mà các nước cùng quan tâm, đó là: Xây dựng Web-site của Mạng ASEAN; xây dựng phim video về ATVSLĐ trong khu vực; trao đổi thông tin kinh nghiệm trong các lĩnh vực huấn luyện về ATVSLĐ; về khảo sát điều tra; về nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn, quy phạm; vấn đề tham gia của Mạng tại Hội nghị quốc tế; Việc xây dựng lôgô của Mạng ASEAN và chiến lược thực hiện dự án trong tương lai. Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 17 đến 19/3/2005 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với sự tham gia của gần 40 đại biểu 10 nước thành viên Mạng ASEAN../ Mỹ Hạnh
Xem