Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Sông Nhuệ (Hà Nam) bị ô nhiễm nặng

23/11/2004

Theo Trung tâm quan trắc phân tích tài nguyên và môi trường (Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nam), nước sông Nhuệ đang ô nhiễm nặng. Đây là lần thứ 5 trong năm nay nước sông Nhuệ bị ô nhiễm nặng gần 10 ngày qua là thời gian bị ô nhiễm nặng nhất.

Theo ông Lê Văn Hưng, Giám đốc Trung tâm quan trắc phân tích tài nguyên và môi trường Hà Nam, nguồn nước của sông Nhuệ đã bị một lượng lớn nước thải độc hại từ các nhà máy sản xuất công nghiệp ở Hà Nội và Hà Tây đổ về, lại đúng mùa khô hạn nên nước sông bị ô nhiễm nặng và nước sông Châu Giang cũng bị ô nhiễm theo. Qua kết quả phân tích mẫu nước lấy sáng ngày 12/11/2004 tại cầu Nhật Tựu sông Nhuệ, huyện Kim Bảng, nồng độ ô nhiễm Amôni là 11,6 mg/l, vượt tiêu chuẩn chất lượng nước mặt TCVN 5945- 1995 loại A là 232 lần, tại khu vực cầu Chợ Lương (sông Châu Giang), xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên có nồng độ ô nhiễm chất Amôni là 9,5 mg/l, vượt tiêu chuẩn nước mặt TCVN 5945- 1995 loại A là 190 lần. Hiện nay đang là mùa khô hạn, tất cả các cống ở 2 con sông trên đều được mở để lấy nước nên việc nguồn nước bị ô nhiễm đã ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và nguồn nước mặt phục vụ sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Hồng Ninh (TTXVN)
Xem