Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Phú Thọ tạo điều kiện cho người lao động ở nước ngoài

26/01/2005

Năm 2005, tỉnh Phú Thọ dự kiến đưa 2500 người đi xuất khẩu lao động, trong đó ưu tiên những đối tượng là người dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng thời đổi mới chính sách hỗ trợ vốn và tạo điều kiện cho người đi lao động nước ngoài vay vốn.

Đặc biệt, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng công tác, đào tạo nghề theo nhu cầu của từng thị trường. Để tạo điều kiện cho người xuất khẩu lao động, các cấp, các ngành, các đoàn thể có nhiều biện pháp giúp vốn như đứng ra tín chấp vay vốn ngân hàng, huy động nguồn vốn 120 giải quyết việc làm, từng dòng họ quyên góp tiền giúp con em… Tính đến nay, toàn tỉnh có gần 8000 người đi xuất khẩu lao động, chủ yếu sang các thị trường: Malaisia, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản…Những lao động này mỗi năm gửi về trên 250 tỷ đồng. Văn Mạch
Xem