Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cà Mau: Đẩy mạnh chương trình xuất khẩu lao động

19/01/2005

Năm 2005, tỉnh Cà Mau đẩy mạnh chương trình xuất khẩu lao động nhằm tạo việc làm, nâng cao mức sống của người lao động. Tỉnh dự kiến đưa 700 lao động sang làm việc tại một số nước ASEAN và ký hợp đồng đưa 3.000 lao động đến làm việc trong các khu công nghiệp lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong năm 2004, năm đầu tiên thực hiện chương trình xuất khẩu lao động, tỉnh Cà Mau đã đưa được 200 lao động đi làm việc ở Malaysia, mở ra hướng đi mới trong giải quyết việc làm ở địa phương.Tuy nhiên, việc xuất khẩu lao động ở Cà Mau đang gặp trở ngại do số người đăng ký đi lao động nước ngoài càng ngày càng nhiều, nhưng nhiều người không đạt tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tay nghề... Khắc phục tình trạng này, Sở Lao động-Thương binh & Xã hội Cà Mau triển khai nhiều lớp học ngoại ngữ và đào tạo nghề cho người lao động. Mỹ Hạnh
Xem