Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Phối hợp phòng chống vi phạm pháp luật trong xuất khẩu lao động

17/01/2005

Chiều 14/1/2005, tại Hà Nội, Thứ trưởng thường trực Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Lương Trào và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng đã ký Thông tư liên tịch hướng dẫn công tác phòng ngừa và chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Việc phối hợp này nhằm góp phần nâng cao chất lượng của công tác XKLĐ, đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài một cách bền vững, đồng thời, xây dựng những mô hình XKLĐ hiệu quả để nhân rộng. Thông tư quy định công tác phòng ngừa và chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực XKLĐ là trách nhiệm chung của các bộ, ngành, uỷ ban nhân dân các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp và mọi công dân, trong đó, nòng cốt là ngành Công an và ngành Lao động – Thương binh và Xã hội. Cam kết này quy định rõ trách nhiệm của 2 bộ, cơ quan trực thuộc các bộ tại địa phương và uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng như các tổ chức đoàn thể có doanh nghiệp hoạt động XKLĐ. Cơ quan thường trực của hai bộ có trách nhiệm thường xuyên phối hợp, thông báo tình hình, kiểm điểm rút kinh nghiệm, đề xuất với lãnh đạo hai bộ xem xét, chỉ đạo thực hiện nội dung công tác cần thiết. Định kỳ 2 năm 1 lần, hai bộ tổ chức sơ kết công tác phối hợp trong phòng ngừa và chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây của Bộ Công an và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trái với thông tư này đều bãi bỏ
Xem