Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bắc Giang mở rộng xuất khẩu lao động

05/01/2005

Năm 2005, tỉnh Bắc Giang phấn đấu đưa 3000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tỉnh tạo thuận lợi cho các đơn vị có đủ điều kiện hoạt động xuất khẩu lao động về địa phương tuyển lao động, khuyến khích các doanh nghiệp tuyển lao động tại các địa bàn ở xa như các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Thế, tạo thuận lợi cho người lao động làm thủ tục, hồ sơ, hộ chiếu, khám sức khoẻ, vay vốn. Ngoài một số thị trường lao động trọng điểm ở Châu á, tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp tìm hiểu mở rộng thị trường xuất khẩu lao động ở Châu Phi, Trung Đông, Đông Âu…

Tỉnh tăng cường công quản lý Nhà nước về xuất khẩu lao động, nhất là kiểm soát quá trình tuyển dụng lao động, kiểm tra các thông báo tuyển lao động của các doanh nghiệp về thu nhập và chi phí của người đi xuất khẩu lao động; kiên quyết đình chỉ, không cho phép hoặc không cấp giấy phép hoạt động tuyển lao động xuất khẩu trong tỉnh đối với những doanh nghiệp vi phạm các quy định về xuất khẩu lao động. Được biết, năm 2004, tỉnh đã giới thiệu 34 doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động về các địa phương để tuyển dụng, đảm bảo thực hiện đúng chính sách, pháp luật. Vì vậy, số lao động trong tỉnh đi xuất khẩu lao động ngày càng tăng: năm 2003 là 3400 người, năm 2004 là 3753 người. Thu nhập của người đi xuất khẩu lao động gửi về không những giúp gia đình họ cải thiện và nâng cao đời sống mà còn góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Như Kính
Xem