Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cựu chiến binh Phú Mỹ (Bình Định) giúp nhau phát triển kinh tế

19/11/2004

Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Phú Mỹ (Bình Định) có 3072 hội viên, chiếm 92% tổng số CCB trong huyện. Các cấp hội đã vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế. Hội đã thành lập được 21 tổ tiết kiệm vay vốn, cho 739 hội viên vay 6 tỷ đồng phát triển kinh tế gia đình. Hội phát động hội viên góp vốn gây quỹ được 85 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không tính lãi. Nhờ đó, phong trào thi đua sản xuất trong Hội CCB huyện Phú Mỹ ngày càng phát triển mạnh. Toàn hội đã có 134 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi với mức thu nhập từ 35 – 50 triệu đồng/ năm, tỷ lệ hội viên có mức sống khá giàu chiếm 48%, hội viên nghèo chỉ còn 2,54%. Các cấp hội, hội viên và gia đình luôn gương mẫu đi đầu trong cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”; thực hiện quyền dân chủ ở cơ sở và thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng, củng cố an ninh quốc phòng. Từ năm 2000 đến năm 2004, Hội CCB huyện Phú Mỹ liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Thế Phương (TTXVN)

Xem