Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bình Dương: Giải quyết việc làm cho gần 25 ngàn lao động

16/11/2004

Ba quý đầu năm, Bình Dương đã giải quyết việc làm cho 24.486 lao động, đạt 81,62% kế hoạch năm. Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước là 284 lao động; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 19.313 lao động; doanh nghiệp tư nhân: 3.479 và 1.410 lao động từ chương trình cho vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Để tạo nguồn lực lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh đã liên kết với các tỉnh: Nghệ An, Thái Nguyên, Đồng Tháp, Đắc Lắc, Trà Vinh để giới thiệu 613 lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp. Mỹ Hạnh (Tạp chí LĐ và XH)

Xem