Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cựu chiến binh Nam Đàn (Nghệ An) phát triển kinh tế

10/11/2004

Hội cựu chiến binh huyện Nam Đàn (Nghệ An) đẩy mạnh phong trào cải tạo vườn nhà, vườn đồi, lập trang trại, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Hội chủ trương huy động nguồn vốn nội lực, vận động những hội viên có điều kiện kinh tế khá cho vay không lấy lãi. 15 cựu chiến binh trong Ban chấp hành huyện hội đi đầu trong việc vay vốn phát triển kinh tế, mỗi người 1 triệu đồng. Hội còn chủ động khai thác các nguồn vốn vay ngân hàng Chính sách, ngân hàng Nông nghiệp, vốn của các dự án.

Tổng số vốn huy động hàng năm đạt gần 3 tỷ đồng, giúp trên 3000 lượt hội viên vay phát triển sản xuất. Hội Cựu chiến binh phố hợp với phòng khuyến nông – lâm – ngư tập huấn kỹ thuật cho cán bộ, hội viên về cách nuôi trồng, chăm sóc bảo quản, phòng trừ sâu bệnh. Đến nay, Hội Cựu chiến binh huyện Nam Đàn có 57,9% hội viên khá, giàu; chỉ còn 63 hộ nghèo (0,08%). Điển hình như gia đình anh Đặng Văn Chương xã Nam Kim, lập trang trại trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc gia cầm, nhận thầu bảo vệ 5 ha rừng thông, mỗi năm thu lãi trên 70 triệu đồng. Bích Huệ (TTXVN)
Xem